Avspark for kurs i ProtoMore-metoden

Det første rendyrka kurset i ProtoMore-metoden er i gang i innovasjonsLABen. Kursdeltagerne er fra næringslivet både i og utenfor iKuben. Vi har også med deltagere fra andre klyngemiljøer, som ønsker å bruke ProtoMore-metoden i måten de jobber på i sine områder.

Kursansvarlig Sjur Vindal er godt fornøyd med starten. – Det er godt å være i gang, det virker som en veldig bra gjeng som er samlet med ulik kompetanse som vil ha mye å tilføre hverandre, sier Vindal. Gruppearbeidene fremover vil vise hvilke prosjekter de ulike har med seg inn i kurset, og vi har store forventninger til gode samarbeid gjennom samlingene.

Tora Haslum Myklebust og Marte Jensen fra Maritime Clean Tech klyngen i Bergen er to av deltagerne på kurset. – Vi ser at miljøet her oppe jobber tett på industrien, og at metodikken her har en industriell tilnærming til Design Thinking. Det passer veldig godt med vår måte å jobbe på, og vi ser helt klart at vi kan ta dette videre med oss inn i vår organisasjon og vårt arbeid med bedriftene i klyngen hos oss, sier Myklebust.

Det blir en spennende høst for kursdeltagerne, vi ser frem til å ha dem med oss i miljøet.

Del artikkelen: