Beerenberg – Accelerate 2 Business

Beerenberg har et omfattende teknologiutviklingsprosjekt i gang, kalt «Accelerate 2 Business» (A2B). Prosjektet har flere trinn både på kort og lang sikt. En del av dette arbeidet har de valgt å gjøre sammen med ProtoMore. De har hatt fire workshoper sammen med oss, tre hjemme i Bergen, og en i innovasjonsLABen vår i Molde.

Prosessen med ProtoMore handlet i hovedsak om to ting. 
Få organisasjonen med i å peke ut retning for utvikling av tjenestene, og sikre at utviklingsprosjektet er på rett vei, samt å involvere organisasjonen i teknologiutvikling, og sikre eierskap til de utviklede løsningene. 

Etter fire workshoper med ProtoMore-metoden tok vi en prat med Kjetil Stöckel-Kvamme, som er prosjektleder for A2B.

Beerenberg er en stor organisasjon, med mange ansatte. Det er også egne ressurser satt av til utviklingsarbeidet, med dyktige folk. Hva har ProtoMore bidratt med?
 Først og fremst metodikk. Det å ha Sjur med, som har kunnskap både om metodikk og teknologi, har vært veldig nyttig. Det kan fort være at utviklingsprosesser blir møter og gode ideer internt. Når vi hadde ProtoMore-metoden som arbeidsform, med dyktig veiledning utenfra, gir det profesjonalitet og legitimitet til hele prosessen. Flere er med og bidrar med viktige ideer underveis, og når vi har jobbet sammen om både problemstillinger og løsninger, så har hele organisasjonen eierskap til resultatet på en annen måte, kan Kjetil bekrefte, og legger til:

– Vi fikk god hjelp av Sjur til å utforme en åpen problemstilling som vi jobbet med gjennom workshopene, nemlig Hvordan kan Beerenberg skape mer verdi for sine kunder, gjennom å utvikle nye og effektive metoder for leveranse av tilkomst? I dette ligger en rekke utprøvinger av teknologier, og innblikk i mulighetene ny teknologi gir oss. Det kan ofte være lett å gå raskt til løsninger. Sjur holdt oss ufravikelig i kundefokus og minnet oss på å sette behov først. Det strekker oss og gir til slutt bedre løsninger.

Hvordan har det vært å få med seg hele laget i denne prosessen?
– Beerenberg leverer vedlikeholdstjenester, med overvekt innen isolering, overflatebehandling og stillas. Dette er krevende tjenester, og samtidig fagområder hvor vi tror der er betydelige gevinster som kan høstes ved bruk av ny teknologi. Arbeid med teknologiutvikling, spesielt innen noe konservative områder, kan fort bli møtt med noe skepsis. Det var derfor veldig spennende å se hvordan våre medarbeidere ble engasjert av utviklingsarbeidet. Spesielt da vi dro til Molde, og vi fikk se og prøve ut teknologier som VR og AR, ble det skapt mye entusiasme og en tro på at dette kan realiseres innen nær framtid. Vi så alle at dette er teknologi som er her i dag, og som først og fremst gir oss muligheter.


En del av ProtoMore-metoden er å teste. Altså ta med ideene ut til kunde for å få tilbakemeldinger. Hvordan har ideene der
es blitt mottatt ute hos kundene?
– Vi hadde denne uken en presentasjon av A2B for et beslutningsdyktig lederteam hos en av våre største kunder. Her presenterte vi også en
del av de ideene vi jobbet frem sammen med ProtoMore, og de ble tatt meget godt imot, konkluderer Kjetil. Dermed kan vi allerede nå konkludere med at workshop-serien har vært vellykket for Beerenberg. 

Og når kunden vår Beerenberg er fornøyd, ja da er også vi i ProtoMore fornøyde.

 

Del artikkelen: