iKuben og Eyde sammen om bærekraft i innovasjon

Det siste året har iKuben og Eyde-klyngen bygget et samarbeid rundt innovasjon og bærekraft i industrien. Innovasjon Norge støtter nå prosjektet «Bærekraft og Innovasjon» for at klyngene sammen skal utvikle god metodikk som gjør om ord …

 

Det siste året har iKuben og Eyde-klyngen bygget et samarbeid rundt innovasjon og bærekraft i industrien. Innovasjon Norge støtter nå prosjektet «Bærekraft og Innovasjon» for at klyngene sammen skal utvikle god metodikk som gjør om ord til handling. iKuben har vært med i utviklingen av ProtoMoremetoden, og arbeider mye med innovasjonsprosjekt og kompetanseheving innen digitalisering. Eyde-klyngen har lang erfaring med å øke kunnskapen om bærekraft og sirkulærøkonomi i prosessindustrien på Sørlandet gjennom sine metoder. 

Sammen blir dette helt riktig medisin. Det grønne skiftet er ikke lenger noe som det bare snakkes fint om i store taler, men ligger som en premiss for innovasjon og utvikling. Internasjonale avtaler og nasjonal tverrpolitisk vilje til å bevege samfunnet i en bærekraftig retning gjør at innovasjonsprosjekter både i nye og eksisterende bedrifter, må legge bærekraft som en premiss. Med ProtoMore-metodikkens fokus på forretningsmodeller, ser vi på hvordan vi kan gjøre dette premisset til muligheter og konkurransefortrinn. I dette rommet, der vi skal skape morgendagens løsninger for industri og samfunn, er det et hav av muligheter. 

Det er behov for større kunnskap innen sirkulærøkonomi, og et av klyngenes mandater er nettopp kompetanseheving. Hver for oss er vi veldig gode på noe og ganske gode på mye, sammen er vi komplementære. Vi bygger på hverandres kunnskap og metoder, og på den måten mener vi at 1+1 blir langt mer enn 2. 

 

 

 

Del artikkelen: