Molde VGS på besøk

Alltid kjekt med elever fra videregående skole på besøk, og denne gangen var det elver fra Molde VGS som hadde en dag i ProtoMore. Klassen var sammensatt av elever fra …

 

Alltid kjekt med elever fra videregående skole på besøk, og denne gangen var det elver fra Molde VGS som hadde en dag i ProtoMore.

Klassen var sammensatt av elever fra 2. og 3. klasse, som har valgt Teknologi og forskningslære som valgfag. Det vil si de er i utgangspunktet ganske interessert i den teknologiske utviklingen vil man tro.

På slike dager forteller vi en del om hvordan vi jobber i ProtoMore, og ikke minst hvorfor vi gjør det. Vi diskuterte digitaliseringen, det grønne skiftet og omstillingstiden som Norge og  verden er inne i. Det er flere sider ved bærekraft, og det er muligheter for den som vil være med å løse morgendagens utfordringer.

Selvfølgelig hører også prototyping med på en slik dag, og ikke overraskende var gjengen ivrig med for å bygge flytende farkost. Konkurranselysten er like fremtredende her som i en hver bedriftsammenheng. Etter runden i ProtoMore var det tilbake til skolen for å bygge sine egne prosjekter.

Takk for besøket!

Del artikkelen: