Satelittdata, hva kan det brukes til?

ProtoMore var arena når iKuben i samarbeid med Norsk Romsenter inviterte til workshop om bruk av satellittdata i kommersielle tjenester. Det er enorme mengder data tilgjengelig i flere formater. Bruksområdene …

 

ProtoMore var arena når iKuben i samarbeid med Norsk Romsenter inviterte til workshop om bruk av satellittdata i kommersielle tjenester. Det er enorme mengder data tilgjengelig i flere formater. Bruksområdene er det nesten bare fantasien som setter grenser for. Hvordan kan næringslivet i vår region nyttegjøre seg denne kilden?

Norge har gjennom Norsk Romsenter tilgang til dataene de europeiske satellittsystemene Copernicus, InSAR og Sentinel produserer. Dette er satellitter som går i polbaner og som dekker flere områder enn tradisjonelle satellitter. Mange av tjenestene er nye og dekker både hav og land. Norsk Romsenter arbeider for at flere norske bedrifter skal ta i bruk satellittdataene i kommersielle tjenester.

Sikkerhet, miljøovervåkning, endringer i landskap, skredvarsling, tracking, havstrømmer, iskanten, det var mange post-it lapper å velge i når workshopen satte i gang. Bruksområdene og mulighetene ledet frem til spennende ideer, og vi har nok alle fått noe å tenke på.

Det vil komme konkrete og spennende prosjekter ut av dette, og iKubens bedrifter har fått en ny og nyttig samarbeidspart i Norsk Romsenter. Datamengden er uendelig, mulighetene er mange.

Del artikkelen: