Smart energi – Istad AS

Om strømprisen er høy eller lav, kommer litt an på hvem vi sammenligner oss med. Prisforskjellen mellom ulike strømselskaper er minimal, hvis man ser på totalkostnad. Så hvem vil være kundenes foretrukne strømpartener? De som hjelper kunden å spare mye strøm og har bærekraftige løsninger, tror Istad AS.

Istad har jobbet i to år med et prosjekt som nå begynner å gi konkrete resultat. I samarbeid mer GEO (green energy options) som er et britisk selskap, har de nå 6 piloter i gang med batteripakker i norske hus, som viser innsparing på 30-40%. Kort fortalt så gjør de huset smartere, installerer en batteripakke som lader når strømmen er billig og brukes når strømmen er dyr. Pilot-batteripakkene er brukt opp mot varmtvann og oppvarming, disse to utgjør ca 75% av forbruk i et gjennomsnitlig norsk hjem.

Istad tar nå prosjektet med seg inn i ProtoMore InnovasjonsLAB, der de skal jobbe med veien videre.  Hvordan treffe det norske makerdet riktig? Hvordan oppnå maksimal strømsparing for husholdningene? Hvor går teknologiutviklingen videre? Hvordan tjene penger som strømselskap i fremtiden? Det er mange sprøsmål som skal besvares, og veivalg som skal tas.

Mange selskap jobber med ulike løsninger for energisparing nå. Istad har jobbet med dette over lengre tid, og er et hestehode forran med batteripakker testet ut over lengre tid. Teknologiutviklingen også innenfor dette feltet går raskt, og mange ønsker å være med på reisen. Stømbransjen i Norge er veldig fragmentert sammenlignet med andre land. Norge har hele 155 leverandører til et rimelig konstant marked. Til sammenlingning har hele Storbritania bare 65 leverandører, og Sveits med sine vel 8 mill innbyggere har bare fire. Som med annen digitalisering og innovasjon i alle bransjer, nytter det ikke å legge seg bakpå for å finne løsningen, da har en eller flere av konkurentene sust forbi.

Kunder og forbrukere endrer vaner og holdninger. Grønnere og smartere løsninger er stadig viktigere når valg skal tas. Men undersøkelser viser også, at få er villig til å betale mer eller miste komfort for å være mer miljøvennlig.

Vi i ProtoMore gleder oss til å jobbe sammen med Isatd på veien videre. Prosjektet er et stjerneeksempel som går rett inn i kjernen av ProtoMore-metoden. Digitalisering som skaper nye foretningsmodeller med nye bærekraftige løsninger.

Del artikkelen: