Develop faster and smarter

Ensuring your business ideas

Vekstbedrifter

Create View AS – ser det usynlige

Er det mulig å se om fisken i oppdrettsmerder er frisk og av god kvalitet? CreateView er en bedrift som utvikler teknologi for en bærekraftig havbruksnæring med fokus på fiskevelferd ... Read more »

Activities

Se alle »