Ny Sti – naturen for flere

En enkel og bærekraftig måte å ta vare på stier og turområder der mange ferdes. Bedre tilrettelegging for flere grupper som ønsker å ta naturen i bruk, som gir flere …

 

En enkel og bærekraftig måte å ta vare på stier og turområder der mange ferdes. Bedre tilrettelegging for flere grupper som ønsker å ta naturen i bruk, som gir flere opplevelser og mer folkehelse for mange. Da trenges solide, bærekraftige, estetiske klopper, som enkelt kan monteres av frivillige, eller leveres ferdig montert.

Naturen brukes mer av ivrige turgåere enn før, og heldigvis for det. I et folkehelseperspektiv er dette supert! Men det gir også større slitasje på stier og naturområder som ikke alltid er godt egnet for å ta imot hundrevis og kanskje tusenvis av turgåere i en sesong. Gründer Svein Roger Ivarsen har tatt tak i dette, og har utviklet klopper for utsetting i stiområder. Den føste piloten har vært montert i Moldemarka en periode, noen om har gitt nyttig kunnskap slik at prototypen nå er videreutviklet.

Noen steder er det ikke mye som skal til, i andre områder kan man se for seg å lage turstier av klopper som egner seg både for barnevogn og rullestor. Dette vil da kunne skje uten å rulle ut gravemaskiner og lage grusveier og gjøre store uopprettelige inngrep i naturen.

Hvorfor gå en Ny Sti?

Svien Roger har jobbet mange år som filmfotograf, men har nå skiftet beite og har startet selskapet Ny Sti.
Hva motiverte deg til å gjøre dette byttet? Du har jo en lang og solid bakgrunn fra en annen bransje?

«Det er mange ulike faktorer som har ledet meg frem til endringen. Jeg har vært i filmbransjen i 35 år og jobbet med filmprosjekt både for tv og næringslivet, og startet selskapet Relevant Film AS.  I de senere årene har jeg produsert film spesielt for bedrifter innen olje-og gassvirksomheten, og det markedet endret seg som vi vet drastisk.  Samtidig har også mediebildet endret seg mye og blitt mer sammensatt. Det har gjort markedet for små filmselskap mer krevende i konkurransen med de store. Derfor syntes jeg dette var et godt tidspunkt for å tenke nytt og kanskje skape en ny virksomhet. Jeg har ikke forlatt filmbransjen helt, men å starte noe nytt krever nok at dette får mest fokus.

Jeg er veldig glad i å bruke naturen, og bruker Moldemarka og området rundt i vårt distrikt mye. Samtidig er jeg opptatt av at vi skal ta vare på naturen og sårbare områder. Økt aktivitet fører gjerne til mer slitasje. I kontakt med friluftslivsorganisasjonene, fikk jeg et klart inntrykk av at det er behov for å tenke nytt i forhold til tilrettelegging. Jeg liker å tenke kreativt og finne funksjonelle løsninger på praktiske utfordringer, og jobbe med hendene. Kombinasjonen av alt dette gav ideen som har ledet frem til kloppene i Ny Sti. » forteller Ivarsen.

Samarbeid med frivilligheten

Det skjer mye godt arbeid med merking og tilrettelegging av turstier i Norge. Både Turistforeningen, Friluftsrådet og mange andre lag og organisasjoner rundt omkring gjør en fantastisk jobb. Denne frivilligheten er viktig, ikke bare for de som bruker stiene, men for de ildsjelene i miljøene som driver på og tilrettelegger for andre. «Det er på ingen måte meningen å skulle konkurrere med frivilligheten. Tvert imot, så ønsker jeg å ha gode samarbeid» sier Svein Roger.

Avhengig av terreng, er det veldig ulikt hva og hvor mye som trengs av klopper og montering. Ny Sti vil lage kloppene på en slik måte at det lett kan monteres av frivillige, dersom de ønsker å gjøre det selv. Det vil være både en «gjør det selv» pakke og tilbud om montering. Kloppene kan også demonteres, og remonteres et annet sted. Dersom man ønsker å fjerne dem, er de laget av naturvennlige materialer, og kan rett og slett legges på bålet om man ikke ønsker å bære den med igjen.

En del av miljøet i ProtoMore

Vi i ProtoMore seg frem til å ha Svein Roger i vårt miljø fremover, det blir spennende å følge utviklingen av produktet og bedriften. Ikke minst blir det spennende å være med på utviklingen av forretningsmodellen som kan knyttes sammen med både frivillighet og organisasjoner. Ny Sti har vært med gjennom Akselerator her hos oss, og er nå en av oppstartene i vår Inkunator.

 

Del artikkelen:

Create View AS – ser det usynlige

Er det mulig å se om fisken i oppdrettsmerder er frisk og av god kvalitet? CreateView er en bedrift som utvikler teknologi for en bærekraftig havbruksnæring med fokus på fiskevelferd ... Les mer »

Poptech Technologies

Brann utløst av mobilladere er et økende problem. Særlig er det de unge som lader mobilen  om natta, og flere menneskeliv har gått tapt på grunn av ladebrann i det ... Les mer »

Adventor CRM ®

Adventor CRM ® er resultatet av mange år med frustrasjon over eksisterende løsninger. CRM markedet har blitt komplekst og for mange små og mellomstore bedrifter blir det for omfattende og ... Les mer »

Experio AS gir deg en reiseopplevelse med innhold

Det er noe helt annet å oppleve en by eller en reise hvis du har lokale guider med deg, som forteller deg historien bak det du ser. Hvorfor ble det ... Les mer »

Kvalitetsgrønt der folk bor

Bygartner1 skal tilby bærekraftig kvalitetsmat av grønne vekster til mennesker i byen, produsert av mennesker i byen. Ved bruk av ny teknologi, effektive produksjonssystemer og eget kompakt dyrkingskonsept, levers høy kvalitet, ... Les mer »

ORIVO – sannheten om råstoffet

Hvor kom egentlig den fisken fra? Hvor bra er egentlig den Omega3’en? Og inneholder dette produktet egentlig det boksen sier at den gjør? Orivo kan gi deg svaret på det. ... Les mer »

Fiske og jakt gir lokal verdiskaping

Enkel formidling av fiskekort og jaktrettigheter, gir økt lokal verdiskaping, og gir en god opplevelse for fiskere og jegere. Portalen er først og fremst et enkelt og ryddig slagsverktøy der ... Les mer »

Independence Gear AS

Vi lager hjelpemidler for å selvstendiggjøre mennesker i hverdagen. Vårt første produkt er rettet mot ryggmargsskadde og andre bevegelseshemmede for å gjøre dem i stand til å gå på toalettet ... Les mer »

SportIn Global

Verdens første sosiale plattform for sportsindustrien. Slik vil gründer Ole Martin Vebenstad koble kompetansen i bransjen, og gi studenter en vei inn i riktig jobb. Bli bedre kjent med gründeren ... Les mer »