Hva er innovasjon?

Så hva er endring? Hva er innovasjon? Og er det alle endringer vi egentlig har kultur og tradisjon for? Ser man et vikingskip og et avansert offshore-fartøy side om side, …

 

Så hva er endring? Hva er innovasjon? Og er det alle endringer vi egentlig har kultur og tradisjon for?

Ser man et vikingskip og et avansert offshore-fartøy side om side, så er det ikke mye tvil om at det har vært innovasjon i vårt distrikt de siste 1000 år. Denne gradvise forbedringen og produktutviklingen både for produkt og produksjonslinjer dag for dag, steg for steg, basert på tett kontakt mellom bruk, behov og produkt. God dialog og forståelse mellom arbeider, ingeniør og ledelse i solide og godt drevne bedrifter. Man skal ikke ha besøkt for mange bedrifter i vår region før man erkjenner at dette folkens, dette er vi gode på. Uten å utbrodere mer, så tar jeg sjansen på å påstå at vi har en kultur for inkrementell innovasjon.

På skuldrene til denne tradisjonen har vi også gjort nye og radikale innovasjoner som har utviklet og formet andre bransjer, gitt oss enorme muligheter og gjort oss til noen av verdens beste på å ta olje og gass opp fra havbunnen med stor inntjening, og etter hvert også på en skånsom og miljømessig forsvarlig måte.

Har vi den samme kulturen og fordelen når det kommer til disruptive innovasjoner som snur opp ned på forretningsmodellene våre? En disruptiv innovasjon er et produkt som er dårligere, billigere, enklere å produsere, men BRA NOK til å løse det den skal løse. Det er slike innovasjoner som endrer vår måte å tenke på, og våre forretningsmodeller.

Digitalisering gir store muligheter for radikal innovasjon. Når tjenester og produkter kan digitaliseres, så blir de kjapt allemannseie og koster nesten ingenting. Gode eksempler er mediebransjen, platebutikken på hjørnet, hotellbransjen og Airbnb, drosjenæringen og Uber. Det er vanskelig i en dag til dag tilværelse der man må slukke branner for å unngå for røde tall på bunnlinja å sette seg ned å strekke tankegangen helt hit. Hva er Uber i vår bransje? Hva gjør vi med det? Skal vi endre oss nå eller senere? Hva vil digitaliseringen ha å si for oss?

Vil du være med så heng på!

Det vi vet er at utviklingen ikke kan stoppes eller lovreguleres. Den tar nye veier, og menneskesinnet vil fremover. Hver enkelt bedrift må bestemme seg for om man skal være med eller ikke. Skjer ikke endringen og utviklingen i vårt distrikt, så skjer det et annet sted, og da kan vi kanskje ikke lenger påberope oss å være en region med endringskultur som mange andre ser til for innovasjon og utvikling.

Endring kan være vondt, og det må trenes på. Men du verden for noen muligheter det gir. Du verden så mye spennende som ligger fremfor oss og industrien i vår region, og hvor mange arbeidsplasser det vil skape. Og som en klok mann sa, det nytter ikke å være på rett spor, dersom du bare sitter der. Så vil du være med så heng på!

Del artikkelen: