Hva er innovasjon?

Så hva er endring? Hva er innovasjon? Har vi kultur for å takle de endringene som nå skjer? Ser man et vikingskip og et avansert offshore-fartøy side om side, så …

 

Så hva er endring? Hva er innovasjon? Har vi kultur for å takle de endringene som nå skjer?

Ser man et vikingskip og et avansert offshore-fartøy side om side, så er det ikke tvil om at det har vært innovasjon i vårt distrikt i minst 1000 år. Denne gradvise forbedringen og produktutviklingen, dag for dag, steg for steg, basert på tett kontakt mellom bruk, behov og produkt. God dialog og forståelse mellom arbeider, ingeniør og ledelse i solide og godt drevne bedrifter. Man skal ikke ha besøkt mange bedrifter i vår region før man erkjenner at dette folkens, dette er vi gode på. Uten å utbrodere mer, så tar jeg sjansen på å påstå at vi har en kultur for inkrementell innovasjon.

På skuldrene til denne tradisjonen har vi også gjort nye og radikale innovasjoner som har utviklet og formet andre bransjer, gitt oss enorme muligheter og gjort Norge til verdens beste på å ta olje og gass opp fra havbunnen med stor inntjening, og etter hvert også på en skånsom og miljømessig forsvarlig måte.

Har vi den samme kulturen og fordelen når det kommer til disruptive innovasjoner som snur opp ned på forretningsmodellene våre? En disruptiv innovasjon er et produkt som er dårligere, billigere, enklere å produsere, men BRA NOK til å løse det den skal løse. Det er slike innovasjoner som nå endrer speillereglene og dermed våre forretningsmodeller.

Digitalisering gir store muligheter for radikal og disruptiv innovasjon. Når tjenester og produkter digitaliseres, blir tilgangen enklere, volumet fort stort og kostnaden med produksjon distribusjon blir raskt latterilg lav. Gode eksempler er mediebransjen som har gått fra papir til digital og fra linjær TV til at de fleste ser det de vil når de vil. Platebutikken på hjørnet er borte, hotellbransjen utfordres av Airbnb, drosjenæringen utfordres av Uber. Hver bedrift i alle bransjer må nå tørre å stille seg spørsmålet «Hva er Uber i vår bransje? Hva gjør vi med det? Hva vil digitaliseringen bety for oss?»

Vil du være med så heng på!

Det vi vet er at utviklingen ikke kan stoppes eller lovreguleres bort. Den tar nye veier, og menneskesinnet vil fremover. Hver enkelt bedrift må bestemme seg for om man skal være med eller ikke. Skjer ikke endringen og utviklingen i vårt distrikt, så skjer det et annet sted. Skal vi fortsatt være en region å se til for innovasjon og omstilling?

Endring kan være vondt, og det må trenes på. Men du verden for noen muligheter det gir. Du verden så mye spennende som ligger fremfor oss og industrien i vår region, og hvor mange arbeidsplasser det vil skape. Som en klok mann sa, det nytter ikke å være på rett spor, dersom du bare sitter der. Så vil du være med så heng på!

Del artikkelen: