Produkter og priser

ProtoMore innovasjonLAB gir din bedrift en mulighet til å komme ut av deres vante miljø for å gjøre prosesser som vil være avgjørende for bedriftens fremtid.

 

ProtoMore innovasjonLAB gir din bedrift en mulighet til å komme ut av deres vante miljø for å gjøre prosesser som vil være avgjørende for bedriftens fremtid.

Bedriftene i iKuben samarbeider om felles prosjekter, og utveksler kompetanse og kunnskap på tvers av bransjer. iKuben har som deleier av ProtoMore egne priser for sine workshops. Ønsker du å vite mer om medlemskap i iKuben, så ta kontakt med Hilde Aspås på telefon 977 15 135, eller les her.

Også bedrifter som ikke er medlemmer i iKuben kan leie plass hos oss.

Prototyping av nye produkter eller tjenester gjør problemstillingen mer håndgripelig, og løsningen lettere synlig og konkret. Alt kan prototypes, prosesser, strategier, tjenester eller nye produkter. Med vår veiledning gjennom workshops i ProtoMore innovasjonsLAB vil din bedrift kunne ta tak i både dagens om morgendagens utfordringer.

Priser:

Gründerpakke med markedsavklaring. Inneholder de stegene som Innovasjon Norge setter som krav og gir støtte til i sine markedsavklaringsmidler. Les mer om pakken her.

Pris kr 30.000,-

Workshop i ProtoMore InnovasjonLAB
Grunnpris: Gjennomgang av problemstilling, forberedelser og gjennomføring med 2-10 personer kr 22.000,- (iKubenmedlemmer 18.000,-)

Det er også en opsjon å kjøre workshops ute i bedriften som ett steg en i utviklingsprosessen, (se eksempel med Svorka).

Få bedrifter er like, vi skreddersyr et opplegg for din bedrift. Ta kontakt med Sjur Vindal for tilbud. Telefon 905 38 436 (sjur@protomore.no)

 

Her finner du eksempler på prosesser vi har kjørt for noen bedrifter:

Workshop Svorka

Workshop Hycast og El-watch

Del artikkelen: