ProtoMore Innovasjonslab

ProtoMore er en industriell innovasjonslab. Den inneholder alle elementer for å drive med rask utvikling av nye prototyper, og for å lage fysiske modeller av ideer. Vi har fokus på forretningsmodeller, digitalisering og industrielt internett (IOT)

Heidi Nakken

Kommunikasjonsansvarlig /
Leder innovasjonslab
Tel: +47 918 54 021

Sjur Vindal

Forretningsutvikler
Tel: +47 90538436

Carl Christian Sole Semb

Verksmester
ProtoMore innovasjonslab
Tel: +47 975 24 353

 

Laben er bygget på oppdrag fra iKuben som er en tverr-industriell og bransjeoverskridende klynge med 37 internasjonalt orienterte industribedrifter i Møre og Romsdal. Målet for bedriftene var å korte ned tiden fra ide til marked, og ha en lokasjon for bedriftene å komme sammen etter behov og jobbe med innovasjon på tvers av bransjer. Kunder for nye produkter eller tjenester kan inviteres inn i prosessen på et tidlig stadium.

Lokalene i labben er designet og oppbygd for å gi brede muligheter innenfor Rapid Prototyping, som handler om å raskt kunne lage en enkel fysisk modell av en ide. Labben inneholder altså alt fra papp og limpistol til laserkutter og 3D-printer. Vårt fokus på digitalisering om implementering av muliggjørende teknologi, gjør at vi nå også satser på VR teknologi som gir fantastiske muligheter. Teknologien innenfor VR har nå kommet så langt at egne lokaler for dette er overflødig, og teknologien kan derfor lett implementeres i eksisterende lab. Denne kombinasjonen av VR og fysisk prototyping, gir labben en enorm fleksibilitet og mulighet for samhandling med kompetanse og miljøer over hele verden.

Digitalisering åpner en verden av muligheter. For produksjonsbedrifter kan det bety effektivisering som løser dagens behov, men ser man på digitalisering i et tverrindustrielt bilde, med implementering av muliggjørende teknologi på tvers av bransjer, så handler dette om løsninger for, og muligheter i, morgendagens utfordringer.
ProtoMore har utviklet egen metodikk. Metodikken tar bedriftene fra ide til lansering, hele veien eller deler av veien.  Våre fasilitatorer veileder gjennom metodikken bedriftene fremover i sine prosesser, gjennom workshops og mellom de fysiske arbeidsøktene i labben. Dette skaleres etter bedriftenes behov og ønske. Kundefokuset i Human Centered Design, og hurtigheten i Rapid Prototyping gjør prosessen raskere, treffsikkerheten til produktet mye større og bærekraften i prosjektet mer solid.

Del artikkelen: