ProtoMore InnovasjonsLAB

ProtoMore er en industriell innovasjonslab. Den inneholder alle elementer for å drive med rask utvikling av nye prototyper, og for å lage fysiske modeller av ideer. Vi har fokus på forretningsmodeller, digitalisering og industrielt internett (IOT)

Sjur Vindal

Forretningsutvikler
Tel: +47 90538436

Heidi Nakken

Kommunikasjon- og markedssansvarlig
Tel: +47 918 54 021

 

ProtoMore InnovasjonsLAB er bygget av ProtoMore Kunnskapspark,  sammen med iKuben som er en tverr-industriell klynge med 47 drifter. Det begynte med at iKuben var med som bedriftspartner i et forskningsprosjekt ved NTNU som het Trolllabs, ledet av professor Martin Steinert. En gruppe industriledere fra klyngen var på besøk i LABen i Trondheim, ble inspirerte og entusiastiske, og bestemte at en slik LAB måtte man ha på plass også i Molde. På Molde campus, skapte derfor iKuben og kunnskapsparken sammen ProtoMore InnovasjonsLAB, som ble Norges første industrielle innovasjonsLAB, og fortsatt er enestående av sitt slag.

Målet for bedriftene var å korte ned tiden fra idé til marked, og ha en fysisk arena for bedriftene for å komme sammen etter behov og jobbe med innovasjon på tvers av bransjer. Kunder for nye produkter eller tjenester inviteres inn i prosessen på et tidlig stadium.

Lokalene i labben er designet og oppbygd for å gi brede muligheter innenfor Rapid Prototyping, som handler om å raskt kunne lage en enkel fysisk modell av en ide. Labben inneholder altså alt fra papp og limpistol til laserkutter og 3D-printer.

Gjennom erfaring med i overkant av 200 workshops med et spekter av industribedrifter har vi utviklet ProtoMore-metoden. Våre fasilitatorer veileder bedriftene fremover i sine prosesser. Alntall workshops og størrelsen på teamene skaleres etter bedriftenes behov og ønske.

ProtoMore-metoden har tre grunnpilarer som er digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller. Disse tre henger nøye sammen, og kompletterer hverandre. Det er store muligheter for konkurransefortrinn for de bedriftene som ser på mulighetsrommet som ligger i å anvende digital innsikt i sin bedrift.

Vår metodikk bruker verktøyene i Design Thinking, inspirert av Trolllabs og professor Martin Steinert.  Les mer om deres tilnærming til Design Thinking her.

 

 

Del artikkelen: