ProtoMore InnovasjonsLAB

ProtoMore er en industriell innovasjonslab. Den inneholder alle elementer for å drive med rask utvikling av nye prototyper, og for å lage fysiske modeller av ideer. Vi har fokus på forretningsmodeller, digitalisering og industrielt internett (IOT)

Sjur Vindal

Forretningsutvikler
Tel: +47 905 38 436

Ragna Brenne Bjerkeset

Prosessleder
Tel: +47 952 52 352

Anja Bergersen

LAB-Ansvarlig og prosessleder
Tel: +47 906 57 716

 

ProtoMore InnovasjonsLAB er bygget av ProtoMore Kunnskapspark,  sammen med NCE iKuben. Det begynte med at iKuben var med som bedriftspartner i et forskningsprosjekt ved NTNU som het Trolllabs, ledet av professor Martin Steinert. En gruppe industriledere fra klyngen var på besøk i LABen i Trondheim, ble inspirerte og entusiastiske.
På Molde campus, skapte derfor iKuben og kunnskapsparken sammen ProtoMore InnovasjonsLAB, som ble Norges første industrielle innovasjonsLAB, og fortsatt er enestående av sitt slag.

Målet for bedriftene var å korte ned tiden fra idé til marked, og ha en arena de de kan komme sammen etter behov og jobbe med innovasjon på tvers av bransjer. Kunder for nye produkter eller tjenester inviteres inn i prosessen på et tidlig stadium.

Lokalene i labben er designet og oppbygd for å gi brede muligheter innenfor Rapid Prototyping, som handler om å raskt kunne lage en enkel fysisk modell av en idé. Labben inneholder altså alt fra papp og limpistol til laserkutter og 3D-printer.

ProtoMore-metoden har tre grunnpilarer som er digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller. Gjennom fremgangsmåten i Design Thinking finner vi mulighetene for bedriftene innenfor disse tre områdene.

Hva kan vi tilby din bedrift i ProtoMore InnovsjonsLAB?

Les mer om våre produkter og tjenester HER.

 

 

 

Del artikkelen: