ProtoMore Innovasjonslab

ProtoMore er en industriell innovasjonslab. Den inneholder alle elementer for å drive med rask utvikling av nye prototyper, og for å lage fysiske modeller av ideer. Vi har fokus på forretningsmodeller, digitalisering og industrielt internett (IOT)

Carl Christian Sole Semb

Verksmester
ProtoMore innovasjonslab
Tel: +47 975 24 353

Sjur Vindal

Forretningsutvikler
Tel: +47 90538436

Heidi Nakken

Kommunikasjonsansvarlig
Tel: +47 918 54 021

 

ProtoMore InnovasjonsLAB er bygget av ProtoMore Kunnskapspark,  sammen med iKuben som er en tverr-industriell og bransjeoverskridende klynge med 42 drifter i Møre og Romsdal. Målet for bedriftene var å korte ned tiden fra idé til marked, og ha en lokasjon for bedriftene å komme sammen etter behov og jobbe med innovasjon på tvers av bransjer. Kunder for nye produkter eller tjenester kan inviteres inn i prosessen på et tidlig stadium. Industribedriftenes erfaring og kompetanse sammen med Kunnskapsparken sin SIVA-Inkubator og fokus på forretningsmodeller gjør at InnovasjonsLABen blir en koblingsboks av nytt og etablert næringsliv.

Lokalene i labben er designet og oppbygd for å gi brede muligheter innenfor Rapid Prototyping, som handler om å raskt kunne lage en enkel fysisk modell av en ide. Labben inneholder altså alt fra papp og limpistol til laserkutter og 3D-printer.  Teknologien innenfor VR har nå kommet så langt at egne lokaler for dette er overflødig, og teknologien kan derfor lett implementeres i eksisterende lab. Denne kombinasjonen av VR og fysisk prototyping, gir labben en enorm fleksibilitet og mulighet for samhandling med kompetanse og miljøer over hele verden.

ProtoMore har utviklet egen metodikk.   Våre fasilitatorer veileder gjennom metodikken bedriftene fremover i sine prosesser, gjennom workshops og mellom de fysiske arbeidsøktene i labben. Dette skaleres etter bedriftenes behov og ønske. ProtoMore-metoden har tre grunnpilarer som er digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller. Disse tre henger nøye sammen, og kompletterer hverandre. Det er store muligheter for konkurransefortrinn for de bedriftene som ser på mulighetsrommet som ligger i å anvende digital innsikt i sin bedrift.

Vår metodikk bruker verktøyene i Design Thinking som ligger til grunn for vår måte å arbeide på i LABen. Kundefokuset i Design Thinking, og hurtigheten i Rapid Prototyping gjør prosessen raskere, treffsikkerheten til produktet mye større og bærekraften i prosjektet mer solid. Les mer om Design Thinking her.

 

 

Del artikkelen: