Tidligfasekapital for gode gründerbedrifter på Nordmøre og i Romsdal

Tilgang til kapital er en stor utfordring for innovative gründere i vår region med vekstambisjoner. Eksisterende fond er ofte innrettet mot mer modne selskaper, og det er få investorer i …

Jørn Heggertveit

Leder Nytt næringsliv
Tel: +47 920 61 690

Finn Amundsen

Daglig Leder
Tel: +47 982 45 441

 

Tilgang til kapital er en stor utfordring for innovative gründere i vår region med vekstambisjoner. Eksisterende fond er ofte innrettet mot mer modne selskaper, og det er få investorer i vår region som investere i gründerbedrifter –  såkalte «Business angels».

Det offentlig virkemiddelapparat bidrar med viktig risikoavlastende kapital, men dette forutsetter tilstrekkelig egenkapital i bedriftene!

Andre innovasjonsmiljøer i Norge har etablert tidligfasefond i sine regioner og fått positive effekter av dette. ProtoMore har studert flere av disse fondene og har besluttet å jobbe for å få etablert et lignende fond i vår region. I først omgang ser vi på Nordmøre og Romsdal som nedslagsfelt.

Fondet skal være et kommersielt drevet med avkastningskrav og ha eiere fra hele regionen. Vi er i gang med å kontakte private investorer og investormiljø. Vi ser også for oss at andre miljø/bedrifter med interesse for innovasjon og gründerskap i vår region vil være interessert i å delta. Tidligfasefondet skal også bidra til å styrke nettverket mellom investorer.

Dersom du/dere er interessert i å vite mer om etableringen av Tidligfasefondet så kontakt Finn Amundsen eller Jørn Heggertveit.

Del artikkelen: