Kurs i Design Thinking gjennom ProtoMore Metoden

Gjennom erfaring fra130 workshops det siste året har ProtoMore utviklet en metode for innovasjon som er godt tilpasset industrien. Med fokus på digitalisering, forretningsmodeller og bærekraft, har ProtoMore en industriell tilnærming …

Sjur Vindal

Forretningsutvikler
Tel: +47 905 38 436

 

Dato: 3. oktober 2017       Tidspunkt: Dato: Høst 2017       Sted: ProtoMore InnovasjonsLAB

Gjennom erfaring fra130 workshops det siste året har ProtoMore utviklet en metode for innovasjon som er godt tilpasset industrien. Med fokus på digitalisering, forretningsmodeller og bærekraft, har ProtoMore en industriell tilnærming til Design Thinking som verktøy for innovasjon.

I dette kurset får deltagerne lære et verktøy som kan brukes direkte inn i bedriftens innovasjons- og utviklingsarbeid. De som ønsker det kan ta med case fra egen bedrift som oppgave gjennom samlingene, og får da også muligheten til å få innspill fra andre gjennom gruppearbeid.

Pris Kr 30 000 inkl materiell og lunch
50% rabatt for deltager to fra samme bedrift.

(iKubenmedlemmer har 25% rabatt i ProtoMore, som gir en pris på 22.500,-)

Påmelding nederst på siden.

Innhold i kurset:

LAST NED INNHOLD I KURSET SOM PDF HER

Samling 1

Dag 1: 3. oktober. Samling hos ProtoMore kl. 10:00 – 16:00

 • Intro:
  Hva er Design Thinking og hva er «the Protomore way»?
 • Empati:
  Hvordan forstå brukeren?
  Hvordan trekke frem de reelle behovene?
  Hvordan stiller vi de riktige spørsmålene?
 • Gruppedynamikk:
  Hvordan sette sammen grupper som utfordrer det etablerte tankesettet?
 • Prosjekter:
  Hvilke oppgaver ønsker man å jobbe med?

 

Mål for dag 1: Forstå hva Design Thinking er og hva som ligger i metodikken. Forstå hvordan man får frem de reelle behovene gjennom empati. Kunne stille de riktige spørsmålene. Kunne sette sammen kreative grupper som får frem et vidt spekter av ideer.

Dag 2: 4. oktober. Samling hos ProtoMore kl. 08:30 – 15:30

Behov:

 • Hva er et behov?
 • Hva er Personas og hvordan lager man Personas?
 • Hvordan skaffer man seg data som gir innsikt?
 • Hva er et Point of View? Hvordan skape mening av data?
 • Hvordan lage et aktørkart?
 • Hvilke behov har man i sin verdikjede?
 • Hjemmelekse til neste samling: Finne og verifisere behov

Mål for dag 2: Forstå hva vi mener med behov og hvordan man får dem fram. Kunne skape mening av data som er samlet inn. Lære hvordan man bruker verktøy som Personas og Point of View. Kunne sette opp et aktørkart og forstå bruken av det.

Samling 2

Dag 1: 19. oktober. Samling hos ProtoMore kl. 10:00 – 16:00

Behov og idégenerering:

 • Verifisering av behov – hva er de viktigste behovene?
 • Hvilke behov skal vi løse?
 • Hvordan løser vi utfordringene?
 • Hvordan jobbe kreativt – verktøy for idégenerering
 • Hvordan få frem mange idéer
 • Hvordan jobbe visuelt

Mål for dag 1: Lære hvordan man prioriterer de viktigste behovene og hvordan man jobber med å løse dem.

Dag 2: 20 oktober. Samling hos ProtoMore kl. 08:30 – 15:30

Prototyping av idéer:

 • Hvordan jobber man med å få frem enkle prototyper i en tidligfase?
 • Hvilke verktøy og materiale er ideelt å prototype med?
 • Prototyping av tjenester og produkter
 • Hvordan forkaster man sin favorittløsning?
 • Verifisering og testing av prototype

Hjemmelekse: Verifisering og innspill til forbedringer av prototyper

Mål for dag 2: Lære hvordan man jobber med rapid prototyping i en tidligfase.

 

Samling 3

Dag 1: 15. november. Samling hos ProtoMore kl. 10:00 – 16:00

Bærekraft og forretningsmodeller:

Denne dagen vil bli holdt av Sveinung Jørgensen og Lars Pedersen fra NHH.

 • Hvordan skape nye verdier for bedriften ved på å tenke bærekraft?
 • Innføring i metodikken «Restart – 7 veier til bærekraftig business»

Mål for dag 1: Lære hvordan digitalisering kan utvikle løsningen til å gi større verdi i nye markeder.

Dag 2: 16. november. Samling hos ProtoMore kl. 08:30 – 15:30

Verifisering og testing av løsning:

 • Hvordan forbedre løsningen?
 • Hvordan kan digitalisering endre løsningen?
 • Er det et produkt eller en tjeneste?
 • Hvordan ser verdikjeden til produktet/tjenesten ut?
 • Kan vi skape verdi i flere deler av verdikjeden?

Hjemmelekse: Hvordan kan min bedrift tjene penger på å tenke bærekraft?

Mål for dag 2: Hvordan kan det å tenke bærekraft skape nye verdier for bedriftene.

 

Samling 4

Dag 1: 30. november. Samling hos ProtoMore kl. 10:00 – 16:00

Forretningsmodeller:

 • Hva er en forretningsmodell?
 • Digitale forretningsmodeller – hva betyr det for ditt produkt/tjeneste?
 • Hvilke faktorer spiller inn ved valg av en forretningsmodell?
 • Verdikjede og forretningsmodeller, hvordan henger det sammen?
 • Hvordan kan man ta nye markeder ved å tenke forretningsmodeller?
 • Hva vil det si å «disrupte» et marked?

Mål for dag 1: Forstå hva en forretningsmodell er og hva man må vurdere ved valg av modell. Få kunnskap om hvilke forretningsmodeller som finnes og hvilke som har vært mest suksessfulle.

Dag 2: 1. desember. Samling hos ProtoMore kl. 08:30 – 15:00

Fasilitering og operasjonalisering:

 • Fasilitiering – hvordan fasilitere workshops for ønsket resultat?
 • Hvordan få ut det beste i hver workshop?
 • Presentasjon av prosjektene som man har jobbet med
 • Veien videre – hvordan tar man dette videre?
 • Oppsummering – hva har vi lært?
 • Utdeling av heder og ære

 

Mål for dag 2: Lære teknikker for å fasilitere workshop for å oppnå ønsket resultat. Forstå hva som må til for å kunne implementere prosjektet. Hva tar vi med oss fra kurset?

 

Del artikkelen: