Metodeverk for innovasjon og omstilling Kurs i ProtoMore metodikk og Design thinking

Kurs i ProtoMore metodikken og Design Thinking – et metodeverk for innovasjon og omstilling. Over 4 samlinger vil deltakerne få en inngående kjennskap til metodikken og verktøyene som følger. Du …

Sjur Vindal

Forretningsutvikler
Tel: +47 90538436

 

Dato: 2. oktober 2017       Tidspunkt: Dato: Høst 2017       Sted: ProtoMore InnovasjonsLAB

Kurs i ProtoMore metodikken og Design Thinking – et metodeverk for innovasjon og omstilling. Over 4 samlinger vil deltakerne få en inngående kjennskap til metodikken og verktøyene som følger. Du vil jobbe med en reel case gjennom hele kurset. 4 kurssamlinger over 2 dager: (tentative datoer)

 • Samling 1: 2-3/10
 • Samling 2: 19-20/10
 • Samling 3: 9-10/11
 • Samling 4: 30/11- 1/12

Passer for: mellomledere, prosjektledere, salg og markedsføring, produktansvarlige, tekniske ledere

Forventet resultat:

 • Inngående forståelse for Design thinking og ProtoMore metodikken
 • Hvordan jobbe med kunden og brukeren i fokus
 • Praktisk jobbing med case fra din bedrift eller en annen
 • Hvordan jobbe med prototyping i innovasjonsprosesser
 • Forståelse og utvikling av forretningsmodeller og verdiskaping
 • Hvordan kan digitalisering påvirke produkter og tjenester

Gjennomføring:

 • Kurset blir gjennomført i ProtoMore sin lab i Molde
 • Deltakerne vil jobbe i grupper gjennom kurset
 • Man må regne noe jobb i mellom samlingene
 • Vi har et max antall på 25 deltakere
 • Kurset er en praktisk tilnærming til Design thinking hvor man jobber med en reel case fra din bedrift eller en annen
 • Kurset har fokus på å lære et metodeverk for innovasjon og omstilling som deltakerne kan bruke i sine bedrifter
 • Kurset avsluttes med en presentasjon fra gruppene av casene

 

Pris Kr 30 000 inkl materiell og lunch

(iKubenmedlemmer har 25% rabatt i ProtoMore, som gir en pris på 22.500,-)

Del artikkelen: