Slik arbeider vi

Protomore jobber med vår egen metode som baserer seg bla på Design thinking og rapid prototyping. Vi jobber tett med våre kunder i alle faser av prosessen for å se til at vi kommer frem til den beste løsning basert på brukerens faktiske behov.

Se vår prosess ved å scrolle nedover…

1

Første fase

I denne fasen arbeider vi med

 • Å definer problemstilling
 • Å avklare hva som faktisk skal løses
 • Under hele prosessen ivareta bærekraft og digitalisering
2

Andre fase

Vi klargjør

 • Hvilke aktører vi må forholde oss til
 • Hvilke aktører som vil kunne påvirke løsningen
3

Tredje fase

Vi avdekker

 • Kundens behov
 • Andre aktørers behov
4

Fjerde fase

Vi kommer opp med

 • Hvilke løsninger har vi?
 • Så mange løsninger som mulig
 • I denne fasen er kvantitet kvalitet
5

Femte fase

Vi produserer

 • Raske og enkle prototyper
 • Testmodeller av utvalgte løsninger
6

Sjette fase

Sammen med kunden

 • Tester vi prototypene
 • Gjennomgang av tilbakemeldinger
 • Fortsetter utvikling av nye prototyper
7

Avsluttende fase

Vi bistår kunde med å

 • Ta løsningen til markedet
 • Inkluderer bl.a. design, forretningsmodeller, produksjon, markedsføring og salg