Om ProtoMore

ProtoMore er et unikt sted tilrettelagt for metodisk arbeid med prototyping, der nye idéer kan utprøves, testes og føres raskt ut i markedet.

Koblingsboks for nytt og etablert næringsliv.

 

Som SIVA-partner tilbyr vi gründerhjelp. Gjennom vårt inkubatorprogram har gründere mulighet til å få
rådgiving, kontorplass, og tilgang til våre fasiliteter. Å være gründer er krevende, og man har større sjanse
for å lykkes i et miljø sammen med andre enn på hjemmekontoret.
Hos oss sitter det gründere fra hele regionen, og SIVA-samarbeidet er grenseløst.

Vi er hoppid.no -kontor for Molde kommune, og har førstelinjetjeneste for de som ønsker å starte egen bedrift.
I tillegg tilbyr vi kurs for å hjelpe nystartere på riktig vei.

ProtoMore er verktøykassen til NCE iKuben. I 2016 bygde vi sammen ProtoMore InnovasjonsLAB,
Her fasiliterer vi innovasjonsprosesser gjennom ProtoMore-metoden.

NCE iKuben er samlokalisert med oss, og våre utviklingsstrategier er tett knyttet sammen.

Vår misjon:

ProtoMore skal være en naturlig utviklingsaktør for Nytt‐ og Etablert‐ næringsliv igjennom å;

 • Utfordre tankesett for å legge til rette for økt kundefokus og mer radikal innovasjon
 • Skape et inspirerende miljø for samhandling, nettverksbygging og kompetansedeling
 • Løfte kompetanse innen digitalisering, forretningsmodeller og bærekraft
 • Benytte ledende metoder for raskere å bringe ideer til marked

Etiske rettningslinjer

Uten høye etiske standarder, vil ikke ProtoMore få den tillit og det positive omdømme hos kunder, samarbeidspartnere, eiere og oppdragsgivere, og samfunnet for øvrig som er nødvendig for at vi skal kunne bidra til utvikling av norsk næringsliv i tråd med ProtoMores formål.

Våre etiske rettningslinjer kan du lese i sin helhet HER

Eiere

Styret

 • Odd Tore Finnøy, Styreleder
  Brunvoll AS
 • Thomas Vekve, Nestleder
  Brunvoll AS
 • Olav Gjerland
  Sparebank 1 SMN
 • Mette Rønning
  SIVA SF
 • Kolbjørn Heggdal
  Sparebanken Møre
 • Gunhild Sjøvik
  Cinderella Eco Solution AS
 • Janne T. Morstøl
  Maritech Systems AS

 

Materiell for nedlasting:

Logo Protomore EPSLogoelement Protomore EPSLogo Protomore RGBLogoelement RGB | Powerpoint mal Protomore

 

Våre nærmeste samarbeidspartnere