Produkt og tjenester

Hvordan kan ProtoMore bidra i din bedrift? Vi er her for å hjelpe bedrifter med innovasjonsprosesser, omstilling og utvikling. Fordi bedrifter er i ulike faser, så vil alle prosesser hos …

 

Hvordan kan ProtoMore bidra i din bedrift?

Vi er her for å hjelpe bedrifter med innovasjonsprosesser, omstilling og utvikling.
Fordi bedrifter er i ulike faser, så vil alle prosesser hos oss skreddersys etter behov.
Det viktigste er at dersom du i din bedrift har en innovativ idé som du vil se nærmere på,
eller behov for kompetanseheving innefor bærekraft, digitalisering eller forretningsmodeller, TA KONTAKT!

Våre workshoper og produktpakker har vi delt inn slik:

ProtoMore Veivalg

 

Workshop med flere bedrifter.Se på mulighetene i omstilling og innovasjon relatert til din bedrift, sammen med andre bedrifter.
Digitalisering, grønn omstilling og nye forretningsmodeller endrer verden. Hvordan gjøre dette til et fortinn for din bedrift?

les mer..

ProtoMore Kjerne

Grunnpakke med 1 workshop
Åpner for å se hvilke muligheter din bedrift har innenfor digitalisering, forretningsmodeller og bærekraft. Her er deres bedrift i fokus. Vi setter sammen med dere opp et team fra bedriften, og tar med dine kunder.

les mer..

ProtoMore Dybde

 

Løp med 4 workshops
Går i dybden med arbeid mellom samlingene, der produktet/tjenesten går fra idé til grunnlag for realisering.

les mer..

 

 

Bedrifter som er medlem i iKuben får 25% rabatt hos oss. iKuben er deleier av LABen, og er samlokalisert med oss i ProtoMore. Dersom dere vil vite mer om hvordan dere kan bli medlem av iKuben-klyngen, så ta kontakt med Hilde Aspås.

 

Andre tjenester:

ProtoMore har 2 KOMPETANSEMEGLERE

Dette er en tjeneste som er gratis for bedriftene, der vi hjelper å finne riktig virkemiddel og støtteordning
for bedriftens ide. Det kan være et FoU-prosjekt, et skattefun eller innenfor andre ordninger fra virkemiddelapparatet.
Det er dette vi hjelper bedriften å finne ut av og kobler mot riktig virkemiddel og riktig kompetansemiljø.

HAR DERE EN IDÉ som kan bli et mulig innovasjons- eller forskningsprosjekt?
DET ER GRATIS Å SE PÅ DEN SAMMEN MED OSS, BARE TA KONTAKT.

Våre kompetansemeglere er Heidi Nakken og Finn Amundsen

les mer..

Omstillingsmotor

ProtoMore er med og gjennomfører omstillingsløftet for små og mellomstore bedrifter, som et verktøy for NCE iKuben.
Har bedriften behov for et kompetanseløft innen digitalisering og ønsker å se på hvordan nye teknologier kan øke konkurranseevnen?
Klyngene som omstillingsmotor er et stort løft fra Innovasjon Norege som effektureres gjennom utvalgte klynger.
iKuben har sammen med tre andre klynger fått ansvaret fpr å løfte den digitale kompetansen til små og mellomstore bedrifter i hele landet.

les mer..

Del artikkelen:

VEXT – praktisk info

DETTE FÅR DU – 3 måneders intensivt samlingsbasert akseleratorprogram i ProtoMore innovasjonslab – Personlig mentor – Kontorplass i et innovativt gründermiljø – Tilgang på makerspace (med 3D printer, laserkutter etc.) ... Les mer »

Kompetansemegling

Har dere et utviklingsprosjekt som trenger kompetanse utnefra? Har dere n idé som muligens kan bli et nytt skritt for bedriften? Hvor passer bedriftens ide og prosjekt inn? Hvor i ... Les mer »

ProtoMore Dybde

ProtoMore Dybde er et løp med 4 workshops. Dette kan være produktutvikling, tjenestedesign, eller strategi. Gjennom ProtoMore-metoden går vi inn i utfordningen og bruker Design Thinking som verktøy. Prosessen går ... Les mer »

ProtoMore Kjerne

ProtoMore Kjerne er en grunnpakke med 1 workshop.  Gjennom ProtoMore-metoden åpner vi for å se hvilke muligheter din bedrift har innenfor digitalisering, forretningsmodeller og bærekraft. Vi hjelper bedriften å gjøre ... Les mer »

ProtoMore Veivalg

Verden er i endring. Digitaliseringen er på full fart inn i alle sektorer og bransjer, omstillingstempoet etter oljeprisfallet er som et hurtigtog og samtidig skjer det grønne skiftet.  Hvordan er ... Les mer »