Heidi Nakken

Kommunikasjon- og markedsansvarlig
Tel: +47 918 54 021

 

Tjenester

Protomore tilbyr mange ulike tjenester for både nytt og etablert næringsliv. Her finner du en oversikt over hva vi tilbyr.

For nyetablerere er vi hoppid.no-kontakt for Molde kommune, vi har vårt enestående akselleratorprogram VEXT for innovative gründere fra hele landet, og vi er SIVA-partner og kan tilby inkubatortjenester i et spennende miljø over en lengre periode.

For etablert næringsliv kjører vi workshoper for innovasjon og omstilling. Vi kan tilby løp for knoppskyting og nytenking i bedrifter som støttes av SIVA, og vi har kompetansemeglere som kommer ut i bedrifter for å hjelpe med vurdering av mulige forsknings- eller innovasjonsprosjekter.

Vi tilbyr vi også kurs og kompetanseheving.

Ring oss eller stikk innom, så kan vi ta en prat om hva hva som passer best for å dekke deres beshov.

Del artikkelen:

Kurs og kompetanseløft

Markedet endrer seg, samfunnet endrer seg, bedriften endrer seg og ikke minst teknologien endrer seg utrolig raskt. Det viktigste for å følge med i utviklingen, og ikke minst for å ... Les mer »

SMB Vekst

Dette er programmet for innovasjon i etablerte bedrifter, der formålet er å utvikle et nytt produkt, en ny knoppskyting (spin off), eller vil gå inn i nye markeder. Har din ... Les mer »

Kapital

Tilgang på kompetent kapital er en av de største utfordringene for oppstartsbedrifter i vår region. Vi har organisert et nettverk av investorer som ønsker å investere i innovative og spennende ... Les mer »

Vokse videre hos oss?

  Er du gründer med en innovativ ide med vekstpotensiale? Ta kontakt med oss for å høre mer om vår inkubator. ProtoMore er SIVA-partner og har inkubatorprogram.  En kontorplass her ... Les mer »

Workshops

Workshoper i ProtoMore InnovasjonsLAB gir bedriften en mulighet til å ta ideer eller prosjekter ut av eget hus, få nye perspektiver og jobbe på en annen måte. Vi utfordrer etablerte ... Les mer »

VEXT – praktisk info

DETTE FÅR DU – 3 måneders intensivt samlingsbasert akseleratorprogram i ProtoMore innovasjonslab – Personlig mentor – Kontorplass i et innovativt gründermiljø – Tilgang på makerspace (med 3D printer, laserkutter etc.) ... Les mer »

Kompetansemegling

Har dere et utviklingsprosjekt som trenger kompetanse utenfra? Har dere en idé som muligens kan bli et nytt skritt for bedriften? Hvor passer bedriftens ide og prosjekt inn? Hvor i ... Les mer »

ProtoMore Dybde

ProtoMore Dybde er en pakke med fire workshops. Dette kan være produktutvikling, tjenestedesign, eller strategi. Gjennom ProtoMore-metoden går vi inn i utfordringen og bruker Design Thinking som verktøy. Prosessen går ... Les mer »

ProtoMore Kjerne

ProtoMore Kjerne er en grunnpakke med én workshop. Gjennom ProtoMore-metoden åpner vi for å se hvilke muligheter din bedrift har innenfor digitalisering, forretningsmodeller og bærekraft. Vi hjelper dere med å ... Les mer »