Produkt og tjenester

Hvordan kan ProtoMore bidra i din bedrift? Innovasjonsprosesser har ulik karakter. Det kan være på det strategiske planet, der man legger hele eller deler av bedriften under lupen, eller det …

Sjur Vindal

Forretningsutvikler
Tel: +47 905 38 436

Heidi Nakken

Kommunikasjon- og markedssansvarlig
Tel: +47 918 54 021

 

Hvordan kan ProtoMore bidra i din bedrift?

Innovasjonsprosesser har ulik karakter. Det kan være på det strategiske planet, der man legger hele eller deler av bedriften under lupen, eller det kan være produkt- og tjenesteutvikling. Ofte er det noe av alt. En utfordring er å vite hvordan man skal ta tak i de endringene som skjer.  Digitalisering og omstilling skjer nå på tvers av alle bransjer.

Gjennom vårt eget metodeverk, som bygger på Design Thinking, bidrar vi til at industri, næringsliv og offentlig virksomhet får hjelp til å utfordre seg selv og posisjonere seg inn i morgendagens muligheter.

Hver prosess skreddersys  til bedriften

Våre tjenester er utviklet basert på den erfaring vi har opparbeidet siden oppstarten i januar 2016. Alle bedrifter har egenarter og egenskaper som må tas med i planleggingen for at prosessen skal bli optimal. Gjennom et grundig forarbeid sammen med bedriften vurderer vi behovene og målsettingen og setter sammen teamene som skal delta i første workshop. Kommer det frem i prosessen at det er behov for annen ekstern kompetanse, kan ProtoMore bidra til å hente inn disse dersom bedriften ønsker det.

Før økt effekt i gjennomføring av innovasjonsprosjekter er det ofte behov for å sitte i et eksternt, innovativt miljø. ProtoMore kan tilby Fleksiarbeidsplasser og prosjektrom for kortere og lengre perioder.

Ta kontakt med Heidi Nakken eller Sjur Vindal for mer info eller bestilling. Vi avtaler gjerne et besøk hos oss i LABen, eller ute hos dere.

Våre innovasjonspakker har vi delt inn slik:

Din bedrift under lupen – workshop med bedriften under lupen for se klarere behov og veien videre.
Strategi for omstilling – Hva tjener vi penger på i morgen? Strategiprosess over flere workshops
Produkt og Tjenesteutvikling – Produktutviklingprosess over flere workshops
Offentlig sektor med kunden i fokus – Tjenestedesign og gjennomgang for etater i offentlig tjenesteyting

Bedrifter som er medlem i iKuben får 25% rabatt

iKuben er deleier av LABen, og er samlokalisert med oss i ProtoMore. Dersom dere vil vite mer om hvordan dere kan bli medlem av iKuben-klyngen, så ta kontakt med Hilde Aspås.

Referanse

Vil du inspireres av hva ProtoMore kan kjøre for industrien, kan du se filmklippet om Stein Berg Oshaug sin opplevelse da Oshaug Metall tok sin prosess inn i ProtoMore InnovasjosLAB her.

 

Del artikkelen:

Din bedrift under lupen

Endringene kommer, digitaliseringen utfordrer bedriften på mange måter, omstillingstempoet øker. Men hvor begynner vi?  Hva betyr dette for vår bedrift? Hvor godt er vår bedrift rustet for det som skjer? ... Les mer »

Strategi for omstilling

Hva tjener vi penger på i morgen? Endringene rundt oss er nå så raske og komplekse, at dersom vi prøver å sitte i ro og finne løsninger, blir vi raskt ... Les mer »

Produkt og tjenesteutvikling

Utvikling av nye produkter og/eller tjenester kan være en tidkrevende prosess. Enten det er en bestilling fra en kunde som innebærer nye løsninger, eller om det er den interne kompetansen i ... Les mer »

Offentlig sektor med kunden i fokus

Offentlig sektor går gjennom store endringer og omfattende digitalisering. Gjennom endringene som skjer er det viktig å holde fokus på kunden, og de tjenestene man er satt til å forvalte ... Les mer »