Omstilling og innovasjon

I ProtoMore arbeides det kontinuerlig med prosjekter som skal lede frem til god innovasjon og bidra til den omstillingen som regionen og hele landet står midt i.

Finn Amundsen

Daglig Leder
Tel: +47 982 45 441

Heidi Nakken

Kommunikasjonsansvarlig /
Leder innovasjonslab
Tel: +47 918 54 021

Hilde Aspås

Leder iKuben
Tel: +47 977 15 135

 

Industrien i Møre og Romsdal har lang tradisjon for å omstille og innovere i det store og i det små. For ProtoMore betyr tett samarbeid med iKuben en base i det etablerte næringslivet, og er en kilde til kunnskap og kompetanse på tvers av bransjer. iKuben er deleier i ProtoMore Innovasjonslab. ProtoMore er det viktigste verktøyet for iKuben som bruker ProtoMores fasiliteter og metodikk.

iKuben er en tverr-industriell klynge med 34 internasjonalt orienterte industribedrifter i Møre og Romsdal. Bedriftene kommer fra Rindal i nord til Ulsteinvik i sør, med hovedtyngden av bedrifter i Romsdalsregionen. Klyngens administrasjon er samlokalisert med ProtoMore i Molde.

Også bedrifter som ikke er medlemmer av iKuben kan bruke ProtoMore og få tilgang til våre fasiliteter og metodikk, og programmene som utlyses gjennom ProtoMore kan søkes på av alle bedrifter. Siden klyngens bedrifter har eierskap i laben, vil de ha en lavere egenandel i hvert enkelt programtilbud.

Offentlige midler kanaliseres ut til bedriftene gjennom ulike kanaler og i ulike program. Støtte til innovasjon gjennom statsbudsjettet kanaliseres i stor grad gjennom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA, som i sin strategi bruker klynger som omstillingsmotor. Fylkeskommunen kanaliserer også deler av sine ressurser til omstilling gjennom ProtoMore, som en del av den vedtatte forsknings- og innovasjonsstrategi.

Under finner du programmene som er aktuelle nå, og som bedrifter inviteres til å søke på og delta i.

I ProtoMore finner du også Lean Forum Nordvest, som har sin administrasjon lokalisert her. Lean Forum Nordvest skal bidra til å fremme verdiskaping gjennom innovasjon og virksomhetsutvikling og dermed styrke konkurranseevne til norske industribedrifter samt privat og offentlig tjenesteyting. Forumets overordnede mål er å videreutvikle «den norske modellen» til en tydelig ledelsesmodell basert på lean ledelse.

 

Del artikkelen: