Karriereforum møter SHM i ProtoMore

Det ble et tankevekkende møte mellom SHM Solutions og høgskolestudentene i Karriereforum ved Høgskolen i Molde i ProtoMore innovasjonslab 10.november. Temaet var “de digitalt innfødte”, mennesker som bare har levd i en digital kultur – hvordan lærer og tenker de? Daglig leder Yngve Bøe Myklebust sier: – Det er ikke tvil: Vi som er passert 30 og vel så det, er virkelig “digitale dinosaurer” i forhold.

“Digitalt innfødt” er et begrep som ofte blir brukt om mennesker som er født etter august 1991, da world wide web ble lansert. Noen mener at det strekker seg tilbake til rundt 1985. I denne metaforen er motsetningen til “digitalt innfødt” en “digital innvandrer.”

Handler om kultur og holdning

Begrepet er blitt brukt på forskjellige måter av folk siden 2001, da Mark Prensky lanserte det. Noen har misforstått det til å bety at “alle som er født etter et visst tidspunkt kan alt om teknologi”.Det handler mer om hvordan kultur og holdninger har endret seg:

“The Digital Natives / Digital Immigrants metaphor is NOT about what people know, or can do, with technology. Everyone has to learn in one way or another. It’s more about culture and attitudes. Digital Immigrants lived in two cultures: the pre-digital and the digital.  Digital Natives have known only the digital culture.”

Kanskje kan forskjellen også handle om at noen føler seg ganske så akterutseilt i den digitale utviklingen: “Digitale dinosaurer”, “Digitalt senile” er noen av ordene som brukes på disse.

I workshopen på ProtoMore fikk forsamlingen av SHM-ansatte og nærmere 30 høgskolestudenter, spørsmålet om hvordan de lærer nye ting og finner informasjon. De fikk også lage “personas” (modeller) av “digitalt innfødte” og “digitalt senile”. Der kom det fram store skillelinjer i hvordan eldre og yngre bruker digitale medier.

Får følger for bedriften

– Dette må få følger for hvordan vi som bedrift tenker produkter og tjenester framover, sier Bøe Myklebust. – Vi ser at barna våre har en helt annen digital atferd enn oss, og vi fikk i ProtoMore merke at ungdom i 20-årene tenker digitalt og omgås digitale medier på en helt annen måte enn oss. Det er denne aldersgruppen som blir våre kunder og ansatte i veldig nær framtid, og vi må som bedrift finne måter å treffe de digitalt innfødte hjemme på, sier Bøe Myklebust.

Oppretter referansegruppe av digitalt innfødte

SHM Solutions AS har som følge av møtet med de digitalt innfødte bestemt seg for å opprette en referansegruppe av digitalt innfødte som skal gi innspill til firmaet. Bøe Myklebust mener at innspillene vil være svært viktige: – Vi produserer fysisk utstyr og løsninger for serviceflåten i havbruk. Vi driver også opplæring der. Mange av brukerne på dekket og i styrhuset er ungdommer, og stadig flere av lederne og samarbeidspartnerne våre vil være i kategorien digitalt innfødt. SHM må sørge for å være relevante og oppdaterte i digital tenkning for disse brukerne, sier Bøe Myklebust.

Del artikkelen:

AKTUELT ARKIV

 • september 2019
 • august 2019
 • mai 2019
 • mars 2019
 • februar 2019
 • januar 2019
 • november 2018
 • oktober 2018
 • august 2018
 • juni 2018
 • april 2018
 • februar 2018
 • januar 2018
 • desember 2017
 • november 2017
 • oktober 2017
 • september 2017
 • juni 2017
 • mai 2017
 • april 2017
 • mars 2017
 • februar 2017
 • januar 2017
 • desember 2016
 • november 2016
 • september 2016
 • mai 2016