Det virker!

Vi har tidligere delt gladsaken om rekorden for SIVA-inkubatorene, og her er oppfølgeren med dokumentasjon. En del av dette bildet er vår SIVA-inkubator i ProtoMore StartUP.
Virkemidler som innebærer bruk av fellesskapets penger skal alltid følges og evalueres nøye, for å måle om tiltak treffer som de skal. Her følger rapporten som viser at SIVA satsingen virker som den skal.

Evalueringene dekker perioden 2012-2016. Her inngår både en vurdering av programeiernes roller (dvs. Nærings- og fiskeridepartementet (NHD), Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD), Landbruks- og matdepartementet (LMD) og fylkeskommunene), Siva sin rolle som nasjonal programoperatør og ikke minst en analyse av de lokale operatørene av tiltakene, dvs. inkubatorene og næringshagene.

Statsråd Jan Tore Sanner som var her på besøk i ProtoMore i september, er selvfølgelig også godt fornøyd med å se disse effektene dokumentert. Til SIVA uttaler statsråden følgende: -Sivas programvirksomhet gir økt verdiskaping. Vårt mål er at Sivas innovasjonsprogrammer skal være gode verktøy for utvikling av næringsmiljøer og gi økt verdiskaping i bedrifter som virker i distriktene. Vi er tilfredse med at evalueringen nå viser at programmene fungerer meget godt for bedriftene.

Vår inkubator er en viktig del av det miljøet som utgjør vårt innovasjonssenter. Det er nettopp denne samlokaliseringen av nytt og etablert næringsliv, som skaper den nødvendige vekstkraften. Da statsråden var på besøk, var dette en del av det han fremhevet som suksessfaktoren.

Her kan du lese rapporten gjennomført av Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet

Her kan du også finne en geografisk oversikt og grafiske fremstillinger av effekten av SIVA sine satsinger og effekten av disse.

 

Del artikkelen:

AKTUELT ARKIV

 • september 2019
 • august 2019
 • mai 2019
 • mars 2019
 • februar 2019
 • januar 2019
 • november 2018
 • oktober 2018
 • august 2018
 • juni 2018
 • april 2018
 • februar 2018
 • januar 2018
 • desember 2017
 • november 2017
 • oktober 2017
 • september 2017
 • juni 2017
 • mai 2017
 • april 2017
 • mars 2017
 • februar 2017
 • januar 2017
 • desember 2016
 • november 2016
 • september 2016
 • mai 2016