God vekst gir 3 nye ansatte til Protomore

Gode resultater gjør at Protomore kunnskapspark nå ansetter 3 nye for å fortsette å forsterke og videreutvikle næringslivet lokalt og nasjonalt. Velkommen Astrid, Per Alfred og Arne!

Astrid Kirkaune, prosjektassistent

Hei Astrid, hvem er du for en?

Jeg er ei nyutdannet jente fra Elnesvågen. Jeg har nettopp gått ut fra masterstudiet entreprenørskap, innovasjon og samfunn ved NTNU Trondheim. Også har jeg en bachelor i administrasjon og ledelse fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

Etter 6 år utenbys er jeg veldig glad for å flytte tilbake. Jeg er glad i å være aktiv, være ute, trene og reise. Jeg brukte studietida til å reise. Da jeg kunne styre hverdagen selv. Turen gikk blant til Bali, Thailand, Singapore og New York. Å reise utvider horisontene og jeg lærte masse om meg selv og om Norge.  Det er mange måter å løse samme utfordring på.

Hva vil du tilføre inn i jobben din som prosjektassisent?

Studietida var veldig fri og det førte til at jeg har blitt strukturert. Jeg tar med struktur, initiativ og disiplin inn i jobben. Jeg får mye energi av å omgås folk, og det får man virkelig gjort her. Jeg møter nye folk hver dag.

Jobben min er å koordinere nytt og etablert næringsliv. Følge opp bedrifter og holde kontroll. Jeg er den eneste som har en fot i begge leirene. Jeg ser på meg selv som en som har kontroll og struktur. Så jeg tror dette skal gå fint.

Hva mener du det er viktig å endre i dagens systemer?

Jeg er ganske fersk enda. Men ut fra det jeg har erfart i endrings- og utviklingsprosesser tidligere, så er det fort gjort at det blir mye info om at det skal bli endring. Mye som blir satt i gang uten at endringene blir ordentlig innført eller gjennomført.

Akkurat det med å få folk med seg på endringene jobbes det mye med her. Vi har fokus på empati. Det er viktig at de som skal endre seg er med på endringa selv. Motstand for endring var noe vi jobbet mye med på masterprogrammet. Jeg tror det er mye god kompetanse som kommer fra de yngre. Vi har en helt annen holdning til endringer enn de som sitter i bedriftene i dag. Å hente inspirasjon fra yngre når det kommer til endring kan kanskje være lurt.

Når bedrifter kommer hit, er det er ikke vårt ansvar å utføre det de kommer fram til. Vi kan hjelpe dem å finne problemstillinger og svar, men selve endringsjobben må de gjøre selv.

Hva tror du blir utfordrende i den nye jobben?

Jeg blir alene om å jobbe både med nytt og etablert næringsliv, det er ingen andre som har samme stilling her. Det er opp til meg å sørge for at jobben blir gjort.

Jeg er absolutt yngst, det er mange år opp til nestemann. Jeg er redd for er at jeg ikke har nok å komme med. Samtidig er jeg kjempetakknemlig for at det er så mange flinke her jeg kan lære av.

Nå skal jeg være med på mange arrangement og være frampå, bygge nettverk. Å være ny kan jo være veldig positivt. For vi utvikler oss hele tida. Jeg litt nysgjerrig på hvordan min personlighet går sammen med de andre i dette miljøet.

Personlighetstest med uvanlig utslag

DISC-testen ga utslag på både blå og gul profil – det vil si at jeg er en typisk regnskapsfører som liker kontroll og system, samtidig som jeg er sosial og utadvendt. Rekruttereren sa han hadde aldri vært borti noen som hadde hatt slike utslag på begge områdene før.

Det kan kanskje bli en utfordring at det er mange som er veldig utadvendte her, så jeg må lære med å jobbe med folk som er litt annerledes enn meg sjøl. Folk som tar større plass enn meg, folk som er veldig frampå, typisk “røde folk”, et miljø som er preget av det… Å finne plassen sin i et slikt miljø blir spennende.

Jeg er veldig takknemlig og fornøyd med at dette er den første fulltidsstillingen min, for dette er et sted der det er veldig mange flinke folk med masse erfaring, og jeg gleder meg til alt jeg får være med på.

Per Alfred Nordaune Holte, prosessleder

Hei Per Alfred, hvem er du for en?

Jeg er en aktiv familiemann, oppvokst på Sunnmøre og flyttet til Molde i 2006. Jeg elsker å sykle: i skogen, på landeveien og i fjellet – overalt det kan sykles. Bidrar lokalt i Fannefjord sykkelklubb og som trener i Hjelset-Kleive Fotball.

Arbeidskarrieren startet i Innovasjon Norge, og siste 6 årene har jeg jobbet i Axess. Der jobbet jeg i ulike stillinger; som prosjektleder, avdelingsleder for Engineering Solutions og det siste halvannet året som leder for forretningsutvikling i Asset Integrity Management.

Hva vil du tilføre inn i jobben som prosessleder?

Erfaringene med å jobbe med bredt spekter av virksomheter, ulike daglige ledere og problemstillinger fra Innovasjon Norge. I kombinasjon med innsikten fra å jobbe med forretnings- og tjenesteutvikling over tid i èn bedrift. Å forene de to håper jeg å ta inn i utviklingsprosessene her.

Praktiker med teorien på plass

Å jobbe på innovasjonslaben med idéutvikling og prototyping ser jeg frem til. Selv om jeg har hatt kontorjobb siste 15 årene, er jeg vant med å løse praktiske ting. I bunn er jeg bondesønn og agronom fra Gjemundnes landbruksskule. Jeg fikk tidlig ansvar og muligheten til å vere med på gårdsdriften på Folkestad.

Så har jeg utdanning som økonom, og Executive Master of Management fra BI innen strategisk markedsføring, innovasjon og grønn vekst. Jeg satt i styret til Nofence fra 2014 til 2019. I 2018 tok jeg over som styreleder for et småkraftverk på Folkestad. Hvordan man bidra til å skape omstilling til et mer bærekraftig næringsliv basert på fornybar energi engasjerer meg. Jeg tror mange undervurderer hvor utrolig gøy og meningsfullt en slik oppgave kan og bør være.

Hva mener du det er viktig å endre i dagens system?

Når det gjelder dagens innovasjonssystem, så er litt av grunnen til at jeg valgte å komme hit fokuset på bruker-/kundeinnsikt. Å jobbe grundig med hva brukeren eller kunden vår egentlig gjør, trenger og tenker i tidligfasen. Dette kan gi helt nye ideer for videre utvikling. Hvis vi klarer å mobilisere flere i bedriften til å samle og diskutere slik innsikt jevnlig, tror jeg vi utvikler bedre tjenester og forståelse for hva kundene faktisk vil ha.

Innovasjonsprosesser med for kortsiktig perspektiv, og fokus på løsning før kundebehov kan være bortkastet. For da begrenser man seg veldig til eksisterende kunnskap. Jeg håper at folk virkelig vil se verdien av å bruke tid i den tidlige fasen i prosjektene. Det har utrolig mye å si for hvilke resultat man kan oppnå. Jeg har veldig troa på metodikken som anvendes her på Protomore, og gleder meg til å gjøre min egne erfaringer med denne.

Hva tror du blir utfordrende i ny jobb?

Å opprettholde erkjennelsen av at mennesker og bedrifters behov stort sett er unike, og tilpasse våre prosesser og verktøy slik de treffer godt hver gang. Å utforske og stille spørsmål slik at man finner ut hva vår kundegruppe trenger. Å ha blikk for de små nyansene for hva deres kunder trenger, tror jeg blir både veldig gøy og utfordrende. Å være tett på næringslivet, teknologiutvikling, markedstrender og de fremste kunnskapsmiljøene internasjonalt for hele tiden være aktuell og skape et attraktivt tilbud blir viktig.

Arne Rusten Syltevig, forretningsutvikler for nytt næringsliv

Hei Arne! Hvem er du for en?

– Jeg er nyansatt forretningsutvikler for nytt næringsliv i Protomore kunnskapspark. Før jeg begynte her var jeg lærer på Romsdal videregående skole i 17 år. Der var jeg med å bygge opp utdanningstilbudet innovasjon og ledelse. Den yrkesfaglige plattformen har gitt muligheter for å anvende kunnskap i større grad enn hos mange andre. Dette har gitt gode resultater. Et eksempel er ungdomsbedriften Evolant. De deltok i Europamesterskapet i ungt entreprenørskap i Frankrike i sommer, og konkurrerer helt i tet med det ypperste av skarpe hoder.

Hva vil du tilføre inn i jobben din som forretningsutvikler?

Jeg håper å ta med meg med lærdommen fra tidligere jobber. Jeg har også erfaring fra bemanningsbransjen og å rekruttere unge gründere. Det er få andre livsfaser der du risikerer mindre på satse på en idé enn når du er ung. Å ta risiko når man har voksen-forpliktelser er noe helt annet. Så jeg har ambisjoner om å koble næringsliv og akademia tettere sammen, og da mener jeg både videregående og høyere utdanning.

Hva mener du det er viktig å endre i dagens systemer?

Jeg ser jo at yngre folk i dag er ikke vant til å tenke i like låste baner som vi voksne. De kan være med å tenke helt annerledes, i tillegg til at de våger ting som vi voksne ikke gjør, fordi vi har for mye kunnskap om risikoen som venter etter oppstart av egen virksomhet.

Når du kobler voksne med unge, skaper man noe annet. Når jeg sier voksne, så tenker jeg for eksempel på lokale bedrifter med utfordringer som de ikke har tid til å ta videre. Da kan for eksmpel studenter være til god hjelp.

Finne og hjelpe de ofte oversette gründerne

Næringslivet kan bringe både kapital og mentorer og slik finne innovative og gode løsninger på problemer og utfordringer, samtidig som at alle kan lære av hverandre, både unge og etablerte. Vi må heller ikke glemme de mer «modne» gründerne. Det finnes mange grupper som representerer store ressurser som kan utnyttes enda bedre enn i dag. Hva for eksempel med pensjonister og innvandrere?

Hva tror du blir utfordrende i ny jobb?

Jeg trenger nok litt tid på å sette meg inn i mye nytt. Jeg tror likevel det kan være en viss overføringsverdi fra mine pedagogiske erfaringer. Det blir også spennende å se om vi kan klare å skape gründere utover de som naturlig blir det av seg selv. Jeg tror det er fryktelig mange som aldri tør.

Å få folk til å tørre og ta sjansen synes jeg er en spennende utfordring, og i det så ligger det arbeid med å gjøre Protomore og det som tilbys mer kjent for nettopp dem som ikke bruker oss i dag. I disse valgkamptider kan vi kanskje sørge for å bygge flere mindre «innfartsveger» til oss på Protomore enn en bred firefelts?

 

 

Del artikkelen:

AKTUELT ARKIV

 • februar 2021
 • november 2020
 • juli 2020
 • juni 2020
 • april 2020
 • mars 2020
 • februar 2020
 • januar 2020
 • desember 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • september 2019
 • august 2019
 • mai 2019
 • mars 2019
 • februar 2019
 • januar 2019
 • november 2018
 • oktober 2018
 • august 2018
 • juni 2018
 • april 2018
 • februar 2018
 • januar 2018
 • desember 2017
 • november 2017
 • oktober 2017
 • september 2017
 • juni 2017
 • mai 2017
 • april 2017
 • mars 2017
 • februar 2017
 • januar 2017
 • desember 2016
 • november 2016
 • september 2016
 • mai 2016