Gjør klar for den NYE normalen

For å lette situasjonen for bedriftene under «koronaperioden» har virkemiddelapparatet kommet med en rekke støtteordninger. En del av tiltakene gjelder kompetanseheving og risikoavlastning i utviklingsprosjekter. Vi gir deg er oversikt over ordningene og hvordan ProtoMore kan bistå din virksomhet i å ta del i disse.

De aller fleste bedrifter og mennesker opplever store endringer i arbeidshverdagen som følge av restriksjonene for å hindre spredning av koronavirus. Enten det gjelder permitteringer, sykefravær, markedssvikt eller manglende etterspørsel, kan tanken på fremtiden kan virke utrygg.

Støtteordninger som mobiliserer

Det vi kan være trygge på, er at verden går videre, og her til lands har virkemiddelapparatet en rekke støtteordninger som gjør deg rustet til å komme styrket ut av situasjonen og være klar det normale livet igjen. Eller, det blir nok den nye normalen.

Omstilling helt nødvendig

For verden vil forandre seg i løpet av koronakrisen. Bedrifter blir borte, verdikjeder vil bli endret. Det vi ser nå, er at omstilling og digitalisering aldri har vært viktigere. Sannsynligvis er det den som evner å tilpasse seg den nye virkeligheten som lykkes best. Du og din bedrift kan få støtte til å gjøre endringen.

Støtte til kompetanseheving – ProtoMore Kurs

Astrid Kirkaune forteller at virkemiddelapparatet har kommet med en rekke støtteordninger, blant annet til kompetansehevingsprosjekt som tilbys hos ProtoMore.

– Mange av de ulike støtteordningene som finnes i virkemiddelapparatet ifm. koronaviruset kan være relevante for bedriftene og gründerne som vi er i kontakt med. Vi har derfor laget en oversikt som vi håper kan være til hjelp. Legg merke til at flere av de kurs og workshops ProtoMore tilbyr nå kan subsidieres via noen av disse støtteordningene, sier Astrid Kirkaune, prosjektassistent hos ProtoMore Kunnskapspark AS.

Relevante støtteordninger

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge justerer sine tilbud både innenfor tilskudd, lån og garantier. Noen av tiltakene er:

 • Redusere rentene på lån, samtidig som det blir enklere å få avdragsutsettelse.
 • Åpner for å etablere lån med lavere sikkerhet
 • Øker grensen for tilskudd og lån for oppstartsbedrifter.
 • Innenfor Miljøteknologiordningen og Innovasjonskontrakter åpner Innovasjon Norge for forprosjekter. Rammen på forprosjektene ligger på 500. 000 NOK. Formålet med et forprosjekt er å gi svar på vesentlige spørsmål knyttet til tekniske, organisatoriske og markedsmessige forhold før eventuell oppstart av et hovedprosjekt. Innovasjon Norge er her opptatt av at søkere også har tilstrekkelig innovasjonskompetanse og forventer at søker i løpet av forprosjektperioden bygger innovasjonskompetanse. Her kan vi i ProtoMore hjelpe dere. Vi tilbyr både kurs og innovasjonsprosesser. Her er oversikt over våre kurs fram mot sommeren. ProtoMore tilbyr også, i regi av iKuben, skreddersydde workshops, rådgivning og andre former for kompetanseheving – på oppdrag fra Innovasjon Norge. Les mer om omstillingsmotor og søk om støtte til kompetanseløft.

 

Se fullstendig oversikt over Innovasjon Norge sine tiltak her.

Innovasjon Norge arrangerer infomøte vdr. sine tiltakspakker 02.april. Mer info her.

Regionalt forskningsfond 

Regionalt forskningsfond Møre og Romsdal har lyst ut Kvalifiseringsstøtte til forskingsbasert innovasjon. Bedrifter og kommuner i Møre og Romsdal kan nå søke om støtte på inntil 500 000 kroner. Søknadene blir behandlet fortløpende.

Møre og Romsdal fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune tilbyr støtte til kompetansehevende tiltak.

 • Bedriftsintern opplæring (BIO-midler): Gjennom BIO-ordninga kan bedrifter søke om støtte til kompetansehevende tiltak i forbindelse med omstilling. Slik opplæring kan være et alternativ til å permittere arbeidstakere.
 • Nettbasert opplæring til permitterte i forbindelse med korona-epidemien («BIO 2»): Gjennom BIO-2 kan bedrifter søke støtte til kompetanseheving for ansatte som er helt eller delvis permitterte. Med disse midlene kan bedrifter tilby nettbasert opplæring på kompetanseområder som vil bidra til omstilling.

Kompetansehevende kurs i iKuben-regi vil kunne være aktuelle her. ProtoMore sine kurs innenfor innovasjonsmetodikk, digitalisering bærekraft og forretningsmodeller vil også kunne være aktuelle.

NAV

Midlertidig ordning som sikrer selvstendig næringsdrivende 80 % av gjennomsnittsinntekten for de siste tre årene.

Forskningsrådet tar grep

 • Starter med løpende mottak av innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) og vil bevilge nye prosjekter tre eller fire ganger i løpet av 2020. Forskningsrådet har i overkant av 1,2 milliarder kroner for nye IPN-prosjekter i år og vil løpende vurdere denne rammen.
 • Vil bruke statsstøtteregelverkets handlingsrom med hensyn til støttegrad og vurdere størrelse og form for egenandeler i prosjekter (kompetanse- og samarbeidsprosjekter, innovasjonsprosjekter og senterordninger).
 • SkatteFUNN-søknader vil behandles i løpet av tre uker frem til sommeren.
 • SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og blir forsinket som følge av situasjonen, kan be om ett års forlengelse.
 • SkaffeFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted erstattes med et digitalt kurs. Kurset er gratis, men med påmelding.
 • Møre og Romsdal fylkeskommune har tilpasset MobPro for å gjøre det lettere å benytte i disse tider, ved å blant annet øke støttesatsen for forprosjekter til 80%. Våre kompetansemeglere kan hjelpe med å utforme et FoU-prosjekt og koble inn relevant forskningsmiljø og virkemiddel.

 

Gjennom SkatteFUNN kan bedrifter få skattefradrag på opptil 19 % av forsknings- og utviklingskostnader i et prosjekt. Hvis bedriften ikke har overskudd og derfor ikke betaler skatt, kan støtten bli utbetalt som et tilskudd i forbindelse med skatteoppgjøret. Et godkjent SkatteFUNN-prosjekt kan også brukes som en del av grunnlaget for å innhente lån eller annen kapital.

PS! ProtoMore er kompetansemegler, og tilbyr gratis rådgivning for å hjelpe deg med å navigere i forskningsrådets tilbud.

SIVA – inntil 100% støtte

Siva har besluttet en midlertidig endring innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet:

Innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet kan det ytes innovasjonsstøttetjenester uten å kreve egenandel fra bedriftene. Det betyr at kravet om 25 % egenfinansiering fra bedriftene som får utviklingshjelp fra næringshagene og inkubatorene frafaller. Dermed kan bedriftene få inntil 100 % rabatt på innovasjonsstøttetjenestene. Dette gjelder kun bedriftene som er berørt av COVID-19.

Disse midlertidige tiltakene gjør at små- og mellomstore bedrifter nå kan få inntil 100 % støtte for gjennomføring av kompetanseheving og innovasjonsprosesser hos ProtoMore. Les mer om ordningen her.

Regjeringens tiltakspakker

Regjeringen har lagt frem ulike økonomiske tiltak for å avhjelpe konsekvensene av koronavirusutbruddet. Noen av tiltakene er:

Se fullstendig oversikt her.

 

For mer informasjon, kontakt Astrid Kirkaune, e-post: astrid@protomore.no.

Del artikkelen:

Våre Korona-tiltak

For å forhindre spredning av coronaviruset (COVID-19) har Protomore iverksatt en rekke tiltak som vil påvirke en del av våre aktiviteter og arbeidsrutiner. Les mer »

AKTUELT ARKIV

 • februar 2021
 • november 2020
 • juli 2020
 • juni 2020
 • april 2020
 • mars 2020
 • februar 2020
 • januar 2020
 • desember 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • september 2019
 • august 2019
 • mai 2019
 • mars 2019
 • februar 2019
 • januar 2019
 • november 2018
 • oktober 2018
 • august 2018
 • juni 2018
 • april 2018
 • februar 2018
 • januar 2018
 • desember 2017
 • november 2017
 • oktober 2017
 • september 2017
 • juni 2017
 • mai 2017
 • april 2017
 • mars 2017
 • februar 2017
 • januar 2017
 • desember 2016
 • november 2016
 • september 2016
 • mai 2016