Ny metodikk for verdiskaping OG bærekraft

I vår har ansatte fra ProtoMore og iKuben blitt kurset i nye metodikker som er skreddersydd for problemstillinger rundt bærekraftig verdiskaping. – Disse verktøyene er veldig relevant for virksomheter i vår region, sier Per Alfred Holte hos ProtoMore.

 

Metodikken er utviklet hos University of Cambridge, og nå kan åtte ansatte i ProtoMore og iKuben fasilitere prosesser ved hjelp av disse verktøyene.

Sustainable value innovation

Hovedoverskriften for rammeverket er «sustainable value innovation», som er meget aktuelt i disse tider.

– Dette er relevant, men også krevende. Prosesser med disse verktøyene passer for virksomheter der man er motivert og nysgjerrig på å finne ut hvordan man kan skape verdi på nye og mer bærekraftige måter enn i dag, sier prosessleder Per Alfred Holte hos ProtoMore.

Gabriele Hofinger Jünge, Astrid Kirkaune, Arne Larsen (over tavla), Sjur Vindal, Christian Strømmen, Per Alfred Holte, Ragna Brenne Bjerkeset og Hilde Aspås kan nå fasililitere i metodeverk for bærekraftige forretningsmodeller.

Når man skal løfte blikket

Mange opplever at det ikke er mye rom i det daglige for å utforske potensialet for bedriften – og foredle nye ideer til konkrete utviklingsinitiativ.

– Strategiprosesser, eller prosjekter der man uansett skal løfte blikket litt, kan være en fin inngang til denne typen arbeid. Det er også ofte foranledningen til andre innovasjonsprosesser hos oss, sier Holte.

Bærekraft og tredelt bunnlinje

Det spesielle med metodikken fra University of Cambridge, er at man veldig konkret utfordrer bærekrafts-perspektivet uten å miste blikket på verdiskaping og virksomhetens forretningsmodell. Man utvikler innsikt i hvilken verdi et initiativ vil ha for kundene, samfunnet og planeten samtidig; den tredelte bunnlinjen til virksomheten.

Under treningen ble deltagerne fra ProtoMore og iKuben drillet i fem verktøy på fire uker. Alle fasiliterte hvert verktøy, og for hver metodikk ble det satt sammen ulike team hver gang. – Det gjorde at vi lærte mye av hverandre, sier Per Alfred Holte.

Reduserer risiko

De nye verktøyene bidrar til å redusere risiko i innovasjonsprosessen, og se virksomheten fra ulike perspektiv, med samfunn og miljø som sentrale interessenter.

– Her gir vi rom for å jobbe med et bredt verdibegrep. Det er veldig spennende, og det ligger også tett opp mot den måten vi jobber allerede, sier Holte.

Basert på 10 års forskning

«Sustainable Value Innovation» er basert på over 10 års forskning fra University of Cambridge – Institute for Manufacturing – som er et ledende internasjonalt forskningsmiljø. Teori og metodikk er skapt i tett samarbeid med internasjonale industriselskap, og gjennom et stort antall casestudier. Fasilitatortreningen ble gitt online av Ian Bamford og Doroteya Vladimirova ved University of Cambridge.

 

– Vi synes dette treffer godt. Rammeverket er utviklet sammen med bedrifter som, selv om de er større, har svært mange av de samme utfordringene som klyngebedriftene og mange av SMB-selskapene i Møre og Romsdal. Relevansen og den solide forankringen i tankegodset bak er veldig inspirerende, mener Holte.

Rammer som støtter innovasjonsprosessen

Han ser nå fram til å anvende med bedrifter som er modne og ønsker å finne ut hvordan de skal respondere på en stadig økende forventing om bærekraftig verdiskaping.

– Det er like mange tilnærminger og løsninger som det er bedrifter, og hver må ta sin reise. Når løsningsrommet er stort, vil gode prosessverktøy redusere risikoen og gjøre reisen lettere. Det er krevende å lykkes med endring, og denne metodikken øker sjansen for å komme ut med forretningsorienterte og anvendbare resultat, mener Holte.

Del artikkelen:

AKTUELT ARKIV

 • februar 2021
 • november 2020
 • juli 2020
 • juni 2020
 • april 2020
 • mars 2020
 • februar 2020
 • januar 2020
 • desember 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • september 2019
 • august 2019
 • mai 2019
 • mars 2019
 • februar 2019
 • januar 2019
 • november 2018
 • oktober 2018
 • august 2018
 • juni 2018
 • april 2018
 • februar 2018
 • januar 2018
 • desember 2017
 • november 2017
 • oktober 2017
 • september 2017
 • juni 2017
 • mai 2017
 • april 2017
 • mars 2017
 • februar 2017
 • januar 2017
 • desember 2016
 • november 2016
 • september 2016
 • mai 2016