DESIGN THINKING gjennom ProtoMore – metoden

Fokus på kundens behov, teste og forkaste mange ideer tidlig gjennom enkle prototyper, kom raskere og billigere til et kommersielt produkt eller tjeneste.

Sjur Vindal

Forretningsutvikler
Tel: +47 905 38 436

Ragna Brenne Bjerkeset

Prosessleder
Tel: +47 952 52 352

Per Alfred Holte

Prosessleder
Tel: +47 938 17 561

 

Dato: 7. mai 2020       Tidspunkt: 09:00       Sted: ProtoMore InnovasjonsLAB

DESIGN THINKING gjennom ProtoMore – metoden

Med Design Thinking som verktøy skaper ProtoMore-metoden løsninger basert på kundeinnsikt og legger til rette for mer radikal innovasjon. Gjennom kreativitet, tverrfaglig innovasjon og et sterkt menneskefokus utfordrer metoden tankesett og etablerte sannheter.

På dette kurset lærer du om de ulike stegene i innovasjonsmetoden og trene på å bruke metodikken på egne konkrete case.

Design Thinking er en innovasjonsmetodikk som i korte trekk går ut på å fokusere på og forstå kunden sine behov, generere mange idéer, teste og forkaste disse idéene tidlig gjennom enkel prototyping, for å komme raskere og billigere til et kommersielt produkt eller tjeneste. Kjernen i ProtoMore-metoden er at resultatene som kommer ut av prosessen skal være fundert på bærekraftige løsninger og forretningsmodeller basert på digital innsikt.

INNHOLD

Kurset er fordelt over 3 dager, med tid til å jobbe med egne case i mellomperioden.

Datoene du må sette i kalenderen er 7. mai og 26. – 27. mai 2020.

Kurset kan også kjøres bedriftsinternt. Ta kontakt for å avtale tid for din bedrift.

RESULTAT

Utbyttet av 3 dagers investert tid vil i tillegg til læringselementene som er nevnt nedenfor være effekten av å jobbe med egne case som virksomheten allikevel må ha løst. Dette gir også økt utbytte  av læringen.

Læring:

  • Hvordan forstå kunden og trekke frem kundens reelle behov gjennom å stille de riktige spørsmålene, observere og hente innsikt på nye måter
  • Hvordan skape mening av den informasjonen som er samlet inn gjennom verktøy som Personas, Point of View og aktørkart
  • Hvordan prioritere de viktigste behovene og jobbe med å løse dem ved kreativ idegenerering. Lær å bruke verktøy for å skape et stort tilfang av muligheter – kvantitet foran kvalitet!
  • Rask prototyping i tidlig fase av ideutviklingen for å kunne teste, finne svar, gjøre feil tidlig uten at det koster for mye, justere og prøve nye løsninger
  • Forstå hva en forretningsmodell er og hva man må vurdere ved valg av modell
  • Hvordan muliggjørende teknologier kan gi større verdi til løsningen i nye markeder, eller effektivisere prosessene mot eksisterende marked
  • Hvordan skape nye verdier ved å tenke bærekraft og lære om ulike forretningsmodeller som bidrar til en bærekraftig business
  • Hva digitale bærekraftige forretningsmodeller betyr for din virksomhet

 

Pris for tre dagers kurs er kr 15.000,- ekskl. mva. Vi oppfordrer til at to fra samme virksomhet deltar på kurset og tilbyr derfor 50 % rabatt for deltaker nummer to.

25 % rabatt for iKuben-virksomheter.

Små- og mellomstore bedrifter kan få inntil 100% støtte for gjennomføring av kurset hvis tiltaket er en del av en innovasjonsprosess. For mer informasjon kontakt astrid@protomore.no.

 

Dersom dagens situasjon knyttet til Covid-19 pandemien vedvarer og det ikke er mulig å gjennomføre dette kurset fysisk, vil vi tilby en digital gjennomføring.

 

Meld deg på her »

Del artikkelen: