Idéavklaring for gründere

Dette arrangementet er for deg som har en forretningsidé og ønsker hjelp til å komme videre med utviklingen av denne!

Jan Ove Moen

Forretningsutvikler - Ansvarlig Kickstart
Tel: +47 932 24 794

 

Dato: 14. april 2021       Tidspunkt: 14:00 - 16:00       Sted: ProtoMore, Britveien 4

Dette arrangementet er for deg som har en forretningsidé og ønsker hjelp til å komme videre med utviklingen av denne!

Agenda:
1. Informasjon om hva hoppid.no og ProtoMore kan tilby gründere
2. Informasjon om offentlige støtteordninger i tidligfase
3. Kjente problemstillinger ved oppstart av bedrift
4. Individuelle idéavklaringsmøter med hver enkelt gründer

Arrangementet er gratis!

Send mail til  janove@protomore.no for påmelding senest dagen før.

Del artikkelen: