Kurs: Bærekraftige forretningsmodeller i en digital verden

Øk forståelsen for å sette endringsprosesser i gang.

Ragna Brenne Bjerkeset

Prosessleder
Tel: +47 952 52 352

Sjur Vindal

Forretningsutvikler
Tel: +47 905 38 436

Per Alfred Holte

Prosessleder
Tel: +47 938 17 561

 

Dato: 20. november 2019       Tidspunkt: 09:00       Sted: ProtoMore InnovasjonsLAB

Gjennomføring

Tre heldagssamlinger: 3. oktober, 20. november og 12.desember 2019 fra kl. 09.00 – 15.00.

Du får

 • 3 samlinger i løpet av oktober og november 2019.
 • Helhetlig, praktisk anvendbar kunnskap for hvordan din organisasjon kan skape verdi.
 • Lære hvordan du kan koble nye forretningsmodeller, teknologi og folk i en sammenheng som er bærekraftig både for miljøet, det sosiale livet og økonomien.

Læring

 • Få konkretisert bildet av begrepet digitalisering og innblikk i ulike digitale teknologier.
 • Få forståelse for hvordan digitalisering kan bidra til omstilling, endre løsninger og skape verdi i flere deler av verdikjeden.
 • Bygge innhold i bærekraftbegrepet. Bevissthet rundt hva dette betyr for den enkelte virksomhet. Kunnskap om sirkulærøkonomi, der ressursene forblir i kretsløpet; produkter varer lenge, er tilgjengelig for mange, gjenbrukes, repareres, oppgraderes og resirkuleres.
 • For å skape verdi av digitalisering og bærekraft vil man i økende grad måtte utvikle nye forretningsmodeller. Hva er din organisasjons verdiforslag og hvordan skal du kunne ta deg betalt for produkter og tjenester som skaper helt nye verdier? Kurset vil gi deg innsikt i ulike verktøy og prosesser som hjelper i å utvikle morgendagens forretningsmodeller.

 

Vi oppfordrer at to fra samme virksomhet deltar på kurset – det vil gjøre det enklere å ta med seg lærdommen fra kurset inn i organisasjonen i etterkant. Derfor tilbyr vi samme pris for to deltakere.

Kurset passer for deg som er

 • Leder i privat eller offentlig sektor
 • Ansvarlig for innovasjon og utvikling
 • Prosjektleder
 • Produktutvikler/tjenesteutvikler
 • nysgjerrig på disse fagområdene

Pris: 15 000 kr ekskl. mva.

25 % rabatt for iKuben-virksomheter.

Begrenset antall plasser, først til mølla!

Meld deg på her »

Del artikkelen: