Økt konkurransekraft gjennom digitalisering, Bærekraft og Forretningsmodeller (modul-2)

Helhetlig forståelse for hvordan skape verdier ved kobling av nye forretningsmodeller, teknologi og mennesker i en bærekraftig kontekst, både miljømessig, sosialt og økonomisk.

 

Dato: 2. mai 2019       Tidspunkt: 09:00 2. mai til 16:00 3. mai       Sted: ProtoMore InnovasjonsLAB

Gjennom disse to dagene skal deltakerne få en helhetlig forståelse for hvordan skape verdier ved kobling av nye forretningsmodeller, teknologi og mennesker i en bærekraftig kontekst, både miljømessig, sosialt og økonomisk.

INNHOLD

Kurset er går over to dager, 2. – 3. mai 2019
fra kl 9 – 15.30.

Læring:

  • Få kunnskap om ulike forretningsmodeller og hvilke som har vært mest suksessfulle.
  • Økt kompetanse innen forretningsmodeller som drives av bærekraft og digitalisering
  • Deltakerne skal få konkretisert bildet av begrepet digitalisering og innblikk i ulike digitale teknologier
  • Få forståelse for hvordan digitalisering kan bidra til omstilling, endre løsninger og skape verdi i flere deler av verdikjeden.
  • Bygge innhold i bærekraftbegrepet. Bevissthet rundt hva dette betyr for den enkelte virksomhet.
  • Kunnskap om sirkulærøkonomi, der ressursene forblir i kretsløpet; produkter varer lenge, er tilgjengelig for mange, gjenbrukes, repareres, oppgraderes og resirkuleres. Ressursene forblir i kretsløpet.
  • Innblikk i hvordan man kan gå fra modeller til konkret arbeid, involvere mange i bedriften eller organisasjonen, sette prosesser i gang og skape endring

pris kr 10.000,-

Meld deg på her »

Del artikkelen: