PROSESSLEDELSE (modul-3) samling 2

Prosessledelse er ferdigheter i å lede mennesker gjennom prosesser mot felles mål, på en måte som fremmer deltagelse, eierskap og kreativitet fra alle involverte. For å bygge ferdigheter er det viktig …

 

Dato: 28. mai 2019       Tidspunkt: 09:00 - 15.30       Sted: ProtoMore InnovasjonsLAB

Prosessledelse er ferdigheter i å lede mennesker gjennom prosesser mot felles mål, på en måte som fremmer deltagelse, eierskap og kreativitet fra alle involverte.

For å bygge ferdigheter er det viktig å trene, vekselsvis med kunnskapspåfyll. I prosesslederkurset vektlegger vi derfor både introduksjon til verktøy, arbeidsmetoder og teori kombinert med praktisk trening. Målet er å utvikle ferdigheter og få med metodeverk som umiddelbart kan tas i bruk i egen organisasjon.

Læring:

  • kjennskap til hva prosessledelse er og i hvilke sammenhenger prosessledelse er særlig anvendbart og nyttig
  • Introduksjon til og trening i å bruke nye relevante prosessledelsesmetoder og -verktøy
  • Bli mer bevisst på egne ferdigheter, styrker og utviklingspotensial som prosessleder
  • Brukespørsmål for å bidra til å oppheve vante maktstrukturer slik at alle deltakerne i prosessen blir ressurser og bidrar i dialog og samskaping
  • Kunne bruke innholdet for best mulig å kunne fasilitere en workshop for ønsket resultat

Pris samlet for to dagers kurs ( 15. mai og 28. mai) kr 10.000,-

 

Meld deg på her »

Del artikkelen: