Design Thinking gjennom ProtoMore-metoden (modul-1) 2-dagers samling

Rask prototyping i tidlig fase av ideutviklingen for å kunne teste, finne svar, gjøre feil tidlig uten at det koster for mye, justere og prøve nye løsninger.

 

Dato: 7. mai 2019       Tidspunkt: 09:00 7. mai til kl 15.30 8. mai       Sted: ProtoMore InnovasjonsLAB

DESIGN THINKING ved ProtoMore – metoden

Design thinking er en innovasjonsmetodikk, utviklet ved Stanford University. I korte trekk går metoden ut på at man gjennom å fokusere på kunden sine behov, teste og forkaste mange ideer tidlig gjennom enkle prototyper, vil komme raskere og billigere til et kommersielt produkt eller tjeneste.

I kurset design thinking ved ProtoMore–metoden får du lære om de ulike stegene i innovasjonsmetoden og trene på å bruke metodikken på egne konkrete case. Kjernen i ProtoMore–metoden er at resultatene som kommer ut av innovasjonsprosessen skal være fundert på bærekraftige løsninger som skaper verdi for virksomheten gjennom rask omstilling ved bruk av digitale løsninger.

INNHOLD

Kurset er fordelt over 3 dager, med tid til å jobbe med egne case i mellomperioden.

Datoene du må sette i kalenderen er 24. april og 7-8 mai 2019

RESULTAT

Utbyttet av 3 dagers investert tid vil i tillegg til læringselementene som er nevnt nedenfor være effekten av å jobbe med egne case som virksomheten allikevel må ha løst. Dette gir også økt utbytte  av læringen.

Læring:

  • Hvordan få frem reelle behov gjennom å forstå kunden (empati). Stille rette spørsmål, observere, hente innsikt på nye måter.
  • Hvordan skape mening av den informasjonen som er samlet inn. Lære hvordan man bruker verktøy som Personas og Point of view. Kunne sette opp et aktørkart og forstå bruken av det. Forstå verdikjeden man er en del av.
  • Hvordan prioritere de viktigste behovene og jobbe med å løse dem ved kreativ idegenerering.
  • Rask prototyping i tidlig fase av ideutviklingen for å kunne teste, finne svar, gjøre feil tidlig uten at det koster for mye, justere og prøve nye løsninger.
  • Hvordan skape nye verdier for bedriften ved å tenke bærekraft. Lære om ulike forretningsmodeller som bidrar til bærekraftig business
  • Hvordan digitalisering kan utvikle løsningen til å gi større verdi i nye markeder, eller effektivisere prosessene mot eksisterende marked.
  • Forstå hva en forretningsmodell er og hva man må vurdere ved valg av modell. Få kunnskap om hvilke forretningsmodeller som finnes og hvilke som har vært mest suksessfulle. Hva betyr digitale bærekraftige forretningsmodeller for din virksomhet.

 

Pris for tre dagers kurs er kr 15.000,-

Meld deg på her »

Del artikkelen: