Astero i fremtiden

Astero ønsker å videreutvikle sine tjenester og løsninger med basis i brukernes behov og framtidige kundekrav. Hva kan digitalisering og nye forretningsmodeller bety for Astero, og hvordan kan Asteros tverrfaglige styrke utvikles ytterligere? Dette er noe av bakgrunnen for at Astero gjennomfører en innvoasjonsprosess for å nå målet om flere mennesker i varig arbeid.

Verden er i endring, og da må også Astero være i endring. I ProtoMore utfordrer vi tankesettet til alle som er med, og gir eierskap til endringsprosessene. «Selve prosessen er i dette tilfellet like viktig som resultatet» sier Svetlana Rotaru, som er utviklingsleder hos Astero. «De ansatte skal få være med hele veien, og vi merker at de også vil være pådrivere. Å inkludere de ansatte gir større trygghet og optimisme for det som skal skje.»

Første workshop er nå gjennomført, og  erfaringen fra første runde er positiv kan Svetlana bekrefte. Endringer er jo som vi vet ofte utfordrende å kommunisere i en bedrift. Når de ansatte blir inkludert i prosessene, ser vi engasjement og entusiasme som skalper samhold på tvers i bedriften og som ledelsen kan støtte seg på i tiden fremover. Astero går grundig til verks, og ser på hvem de vil være i en digital fremtid, og hva de kan levere. Hvem vil kundene være i fremtiden? Hvem vil brukerene være? Og hvilke forventninger vil begge disse gruppene ha til Astero som leverandør?

Hovedoppgaven til Astero er å få arbeidssøkende ut i varig arbeid. Brukerne av Astero i dag, er personer som har en ekstra utfordring knyttet til arbeidslivet, av personlige grunner, elle fordi de tilhører en gruppe som står litt på siden. Hvem vil disse gruppene være i fremtiden? Hvilke tjenester må Astero levere for at disse gruppene kan bli bedre og raskere integrert, og bli robuste ressurser i arbeidslivet?

Vi i ProtoMore gleder oss til å følge prosessen videre, Astero er en utrolig spennede bedrift med mye på gang.

Del artikkelen: