Flere brukte Innovasjonslaben

Hele 175 bedrifter brukte ProtoMore Innovasjonslab i fjor, og 30 bedrifter oppgir at de har implementert ProtoMore-metoden i sin bedrift. Er dette et tegn i tiden?

Innovasjonslab er bygd av ProtoMore Kunnskapspark, sammen med NCE iKuben – inspirert av forskningsprosjektet Trolllabs ved NTNU. ProtoMore Innovasjonslab var Norges første industrielle innovasjonslab, og fortsatt er enestående av sitt slag.

Overgikk målene

I 2019 var iKubens mål at 60 eksterne bedrifter skulle investere i workshops, at 25 klyngebedrifter bruker innovasjonslaben og at 10 klyngebedrifter har implementert ProtoMore-metoden.

En evaluering utarbeidet av Menon Economics, på oppdrag fra NCE iKuben, viser at resultatet var langt bedre enn målene. 125 bedrifter deltok på workshops, 46 iKubenbedrifter var i Innovasjonslaben og 30 bedrifter implementerte ProtoMore-metoden.

Større krav til innovasjon

Daglig leder i ProtoMore Kunnskapspark, Finn Amundsen.

– Bruken av innovasjonslaben og ProtoMore-metoden var langt høyere enn målsettingen i fjor, og vi tror 2020 også blir et bra år, sier daglig leder i ProtoMore Kunnskapspark AS, Finn Amundsen.
Han begrunner dette med de høye kravene til omstilling både i næringslivet og i offentlig sektor.
– Hver dag opplever bedriftene stadig større krav til innovasjon, og de har behov for å utvikle nye produkt, tjenester og forretningsmodeller. Endrede verdikjeder og økte krav til bærekraft og sirkulærøkonomi bidrar også til at bedriftene må utforske nye muligheter. I Innovasjonslaben får man løftet blikket, utforske muligheter og teste ut ideer på en rask måte. I en slik prosess kan man tidlig forkaste de ideene som ikke ser ut til å ha livets rett, og gå videre med den som har størst potensiale, sier Amundsen.

ProtoMore-metoden

De tre grunnpilarene i ProtoMore-metoden er digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller. Gjennom ProtoMore-metoden finner man mulighetene i disse tre.

En av de bedriftene som har implementert Design Thinking etter ProtoMore-metoden i sin bedrift er Maritech

Sindre Jensen og Bjørnar Kvalsnes i Maritech forteller at de har god nytte av Innovasjonslaben og ProtoMore-metoden.

Raskere ut i markedet

Målet med Innovasjonslaben er å korte ned tiden fra idé til marked, og ha en arena der bedrifter kan komme sammen etter behov og jobbe med innovasjon på tvers av bransjer – gjerne også sammen med potensielle kunder for de nye produkter og tjenester.

Lære å bruke ny teknologi

Jatak Fræna hadde første samling i ProtoMores Innovasjonslab den 30. januar i år, og de involverte flere enn bare ansatte. Med seg hadde de seks personer fra samarbeidsbedrifter.

Jatak Fræna deltar i programmet Omstillingsmotor gjennom NCE iKuben, og kurs i tjenestedesign (Design Thinking) levert av ProtoMore en del av programmet. Det undervises i Innovasjonslaben. Daglig leder i Jatak Fræna Daniel Ukkelberg mener Omstillingsmotor er en mulighet til å få mer innsikt før de tar eventuelle nye veivalg.

Jatak Fræna i Innovasjonslaben.

– Vi ønsker oss mer kompetanse, rett og slett. Vi vil lære hvordan vi kan bruke ny teknologi til å bli mer effektiv i hverdagen, og hvordan teknologi kan hjelpe oss til å tilfredsstille kundene våre på en enda bedre måte, sier Ukkelberg.

Involverer mange

Stranda Prolog har også tatt i bruk ProtoMore-metoden som en del av deltagelsen i Omstillingsmotor. Daglig leder Klaus Hoseth har store ambisjoner for bedriften, og ser at det bare er mulig dersom de omstiller seg. Målet er å lære å jobbe tverrfaglig og iterativt, og de har involvert svært mange i prosessen.

Medarbeidere hos Stranda Prolog lærer ProtoMore-metoden.

– De riktige folkene må ha det samme perspektivet, og allerede nå ser vi at «personas» er et kjempegodt verktøy. Når vi ser for oss den samme målgruppen, kan vi forene oss, og det har stor verdi. Det er en produktiv måte å jobbe på, mener Hoseth. Les intervju hos NCE iKuben her.

Pilarene digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller er relevant for alle type virksomheter og organisasjoner. Molde Bydrift i Nye Molde kommune har vært i Innovasjonslaben for å se hvordan de kan finne optimale løsninger for varig og virksomt driftsmateriell.

Molde Bydrift under workshop i Innovasjonslaben.

Er du interessert i å bruke innovasjonslaben og ta i bruk ProtoMore-metoden? Kontakt en av våre forretningsutviklere og prosessledere: 

Sjur Vindal, forretningsutvikler. Tlf 905 38 436. Ragna Brenne Bjerkeset, prosessleder. Tlf 952 52 352. Per Alfred Holte, prosessleder. Tlf 938 17 561.

 

Del artikkelen: