Hvordan gå fra idè til innovasjon?

Hvordan kommer en god idé seg videre fra et klokt hode til realisering i en bedrift? 12 bedrifter samlet seg i ProtoMore InnovsjonsLAB for å jobbe med hvordan vi sammen i iKubens økosystem kan løfte gode ideer. Dette kan bety nye bedrifter, innovasjon i eksisterende bedrifter eller knoppskytinger som tas ut i nye selskaper.

Workshopen var et ledd i iKubens prosjektet «Gründerskap i Klynger», som var en pilot initiert av Innovasjon Norge.

Målet for prosjektet har vært å utarbeide en metodikk for at det skal bli lettere og mer systematisk å drive med innovasjon. Hvordan kan klyngene som arena for næringslivet være med å bidra til økt innovasjon og knoppskyting. Workshopen ville derfor kartlegge hvordan ideer tas opp i dag, hva som fungerer godt og hva som er barrièrene. Om bedriftene har et systematisk arbeid med idéskaping, og hva som kan bidra til at omfanget av de ideene som løftes opp og testes ut kan øke.

Prosjektleder fra iKuben, Arne Larsen, er svært fornøyd med workshopen. – Vi fikk frem både suksesshistorier fra det som har fungert, og innblikk i hva som er barrièrene i bedriftene som deltok. Ikke minst fikk vi mange gode innspill på hvordan vi kan gjøre hverandre god. Det er viktig at vi jobber videre med endringskulturen i bedriftene. Gjennom dagen har det kommet tydelig frem at en av de største barrièrene ligger i bedriftene, som stopper dem fra å løfte ideer som er litt på siden av den daglige driften opp og frem. Mangel på tid og mangel på ressurser gjør at fokus alltid er på det som kan øke effektivitet og produktivitet på det som i dag er core business. De ideene som i dag er litt på siden, blir raskt lagt til side, sier Larsen

Det som er på siden for en bedrift, kan være midt i fokusområdet for en annen. Ikke minst kan det være midt i fokusområdet om få år, selv om det i dag kan virke litt søkt. I et økosystem kan slike ideer samles og tas videre, følges opp i bedriften som kom med ideen, eller kobles til riktig miljø og gründer.  ProtoMore er en del av dette økosystemet gjennom metodikk, fasilitering av prosesser og ikke minst StartUP med rådgiving og arbeidssted for nye gründere, vekstbedrifter og knoppskytinger.

-Workshopen viser med all tydelighet at sammen i et miljø med åpenhet og delingskultur er potensialet for nye ideer og innovasjoner langt større enn i en travel hverdag i hver enkelt bedrift der bunnlinja på kort sikt nesten alltid vil ha hovedfokus, tilføyer Larsen til slutt.

 

Del artikkelen: