Gode nyheter fra SIVA!

Vi er stolte over å ha fått tilbud om forprosjektmidler for nytt katapultsenter!

Medio november lyste SIVA ut forprosjekter for nye katapult senter innenfor fire definerte områder, deriblant Industriell tjenesteutvikling.

I slutten av februar 2020 fikk vi tilslag på vår søknad og tilbud om forprosjektmidler. Sammen med Media City Bergen og Smart Innovation Norway skal vi nå avklare etablering av et nasjonalt katapultsenter innenfor industriell tjenesteutvikling!

Les mer om tildeling av forprosjektene her.

Del artikkelen: