Han utfordrer de store

Nadir Nalbant liker å utfordre det etablerte markedet enten det er monopol eller duopol. Han får ekstra drivkraft av å utfordre de store, og ved at han har lyktes flere ganger med dette, har han funnet en oppskrift som fungerer. Denne erfaringen vil han dele med deltagerne i SCALE UP.

– Når jeg har bygd opp selskap har jeg analysert og lært å kjenne de store aktørenes tradisjonelle trekk, og sett hva man skal gjøre for å manøvrere seg rundt. En liten aktør har den styrken at han kan tilpasse seg markedet fortere enn de store, og kan manøvrere raskere. En liten aktør kan også adoptere ny teknologi og hoppe mye raskere enn de selskapene som er bygd opp rundt gammel teknologi. Så det er noen fordeler med å være liten, sier Nalbant.

Nadir Nalbant er en av bidragsyterne i  ProtoMore SCALE UP – et program for små bedrifter med ekspansjonsplaner. Gjennom ProtoMore SCALE UP blir deltagerne ledet gjennom en prosess for å finne ut hva de må vektlegge for å vokse. Første samling i ProtoMore SCALE UP er 25. og 26. februar. Ja, jeg vil søke.  

Partnere viktig

I sitt nye selskap Homely har Nalbant fått med seg Schibsted på eiersiden, og nylig fikk han også med seg Elkjøp som partner.

– Begrensningen med å være en liten aktør er det finansielle, og da gjelder det å finne en partner som tror på konseptet. I en vekstfase må man også få med seg de riktige folkene å samarbeide med. For både partnere og medarbeidere gjelder det at de har kompetanse og er motivert, og da må man formidle en historie som treffer, mener den erfarne forretningsutvikleren.

Det må være lønnsomhet i sikte

For å klare å utvikle en bedrift fra å gå fra to til et to- eller tresifret antall medarbeidere, må man også gjøre en jobb med å undersøke markedspotensialet.

– Man må se at det er et marked der ute – at man kan komme i en posisjon der man tjener penger etter hvert. Hvis det ikke kan bli lønnsomt blir det ikke morsomt, sier Nalbant.

Nadir Nalbant er en av bidragsyterne i  ProtoMore SCALE UP – et program for små bedrifter med ekspansjonsplaner. JA, jeg vil søke!

Del artikkelen: