Maritech utvikler seg med tjenestedesign

Høsten for vel to år siden deltok Maritech på kurs i tjenestedesign arrangert av ProtoMore Kunnskapspark. De har implementert tenkemåten i bedriften – og det har gitt resultater.