Omstilling er muligheter

I et webinar som ProtoMore og Molde Næringsforum arrangerte med tema omstilling, fortalte lederne av Cinderella Eco Group og Stranda Prolog om sine erfaringer. Sjur Vindal fra ProtoMore sier bedrifter nå har unike muligheter til å få støtte til omstilling.

Gunhild Sjøvik fra Cinderella Eco Group og Klaus Hoseth fra Stranda Prolog har hatt en annerledes lederjobb det siste året. Virksomhetene de leder har vært gjennom store omstillingsprosesser, og begge har benyttet kompetanse fra ProtoMore i arbeidet.

Balanse mellom gass og brems

Cinderella Eco Group har gått gjennom en prosess med mål om å løfte sine vannfrie forbrenningstoaletter fra hytte/bobil/lettindustri – markedet ut til å nå nye, både nasjonale og internasjonale «bredde-marked». De vil vokse «from private to public».  Daglig leder Gunhild Sjøvik trakk fram viktigheten av balansen mellom gass og brems i et slikt løp.

Cinderella Eco Group har gått gjennom en prosess med mål om å løfte sine vannfrie forbrenningstoaletter fra hytte/bobil/lettindustri – markedet ut til å nå nye, både nasjonale og internasjonale «bredde-marked». (foto: privat).

– Det kan være fristende å gå fort fram, men noen prosesser tar lenger tid, og det er mest bærekraftig å tenke langsiktig. Cinderella har derfor jobbet bevisst med profesjonalisering slik at de er klar for større skritt, sa Sjøvik, som også fortalte om viktigheten av å få med de ansatte i omstillingsprosessen.

– Ved å involvere de ansatte er alle engasjert i å bygge en spennende arbeidsplass og et produkt som verden trenger, sa Sjøvik. Hun hadde flere råd til omstillingsarbeid:

– Ta deg tid til å gjøre godt forarbeid, få med deg teamet ditt, og ha en operativ ledelse. Nettverk er også viktigere enn man tror. Det inkluderer kompetansemiljø i regionen, og da må jeg nevne Protomore, iKuben og virkemiddelapparatet, sier Sjøvik.

Involvere alle, bygge team

Stranda Prolog har vokst mye de fem siste årene – fra 23 ansatte i starten av 2015 til 110-120 nå. Utfordringen har vært nettopp rask vekst. Stranda Prolog leverer tverrfaglige produkt der både prosess, mekanisk og automasjon skal virke sammen. Når man vokser kan det bli tettere og tettere skott mellom fagene, og for å få tverrfagligheten til å leve, så daglig leder Klaus Hoseth at de måtte omstrukturere til prosjektteam med tverrfaglig kompetanse.

Hoseth tok webinar-deltagerne med på den reisen de har vært gjennom, og delte flere tips for en god omstillingsprosess.

En del av omstillingsprosessen hos Stranda Prolog var å sende alle på kurs hos ProtoMore. – Gjennom å involvere bredt har alle fått et felles språk, felles erfaringer og nye verktøy, sier Klaus Hoseth.

– Bygg ledelse! Omstilling tar tid, og det krever at lederen har tid. At jeg bygde et lederteam var derfor viktig. Da fikk jeg frigjort tid. Deretter sendte vi alle på kurs hos ProtoMore. Gjennom å involvere bredt har alle fått et felles språk, felles erfaringer og nye verktøy. Jeg vil berømme ProtoMore med at de er konkrete . De fokuserer på verktøy og på opplevelsen, og det er viktig. At alle var med på kurs gjorde også at vi alle forsto noe samtidig, og var godt synkronisert. Det ga oss god mulighet til å jobbe videre, fortalte Hoseth.

– For min egen del var det viktig å se for meg ønsket organisering, skaffe faglig kompetanse og involvere rådgivere. Samtidig som jeg engasjerte meg sterkt i prosessen, var det viktig å utfordre ledelsen i å drive fram prosessen uten å fortelle hvordan de skal gjøre jobben sin. Det handler om å levere og korrigere, avsluttet Hoseth.

Omstilling handler om muligheter

Forretningsutvikler og prosessleder Sjur Vindal ved ProtoMore kjenner godt til prosessen som Cinderella og Stranda Prolog har vært gjennom. Mens omstilling kan oppleves som noe negativt og påtvunget, ser Vindal og hans prosesslederkolleger Ragna Brenne Bjerkeset og Per Alfred Holte på endringsprosesser som noe som gjør at man kommer seg videre.

– Vi har en klar strategi om at omstilling handler om muligheter der man tar tak i det rundt seg, ser hva som skjer i markedet og hvilke muligheter man har i et slikt marked. Da blir det viktig å sette seg inn i kundens ståsted og hvordan man kan skape verdi for kunden i dag og framover.

God metodikk for omstilling

Vindal og ProtoMore mener endring kan skje på tre måter: gjennom å forbedre, å fornye eller å skape noe helt nytt.

– Det kan være krevende å tenke nytt i et marked der man bare ser utfordringer. Vår metodikk som baserer seg blant annet på Design Thinking, har vist seg å være et godt verktøy for å arbeide seg gjennom en endringsprosess, sier Vindal, og legger til at ProtoMore arbeider ut ifra tre pilarer.

Forretningsutvikler og prosessleder Sjur Vindal ved ProtoMore.

Digitalisering, bærekraft, forretningsmodeller

– Når vi jobber med innovasjon og omstilling ser vi for det første på digitalisering – hvilke muligheter som finnes med ny teknologi i dag. Den andre pilaren er bærekraft. Finnes det en sirkulær ny måte å levere produkter og tjenester på? Til sist må vi tenke rundt forretningsmodeller – hvordan skape verdi som kunden er villig til å betale for. Dette er avgjørende for å møte konkurrenter som tenker nytt og tar i bruk ny teknologi, sier Vindal.

Muligheter vi ikke har sett før

Han forteller at man nå kan søke om støtte til mange av de tjenestene ProtoMore tilbyr, som prosessledelse og kompetanseheving.

– Når det gjelder støtteordninger er det nå muligheter vi ikke har sett før. Det offentlige virkemiddelapparatet  har åpnet veldig opp, og det er fullt mulig å få støtte til flere gode prosjekter enn tidligere. Dette gjelder midler som skal utløse prosjekt som igjen skal skape fornyelse. Flere av restriksjonene, som f. eks krav til egeninnsats og egne midler, er redusert, og man ser mer helhetlig på det.

Dette betyr at hvis det er prosjekter i bedriftene som man ikke har hatt tid eller midler til å jobbe med tidligere, er mulighetene der nå.

– Så lenge man har en ide som er offensiv og som kan bidra til å skape noe nytt, er mulighetene uante. Men det må være noe nytt – enten ved at man effektiviserer, gjør noe på en ny måte eller mot et nytt marked. Bærekraft og ideer som spinner rundt blant annet sirkulær økonomi er også viktig å inkludere i prosjektet. Det styrker muligheten for å få midler, sier Vindal.

Del artikkelen: