Omstillingsmotor- kompetanseløft for din bedrift

ProtoMore er med og gjennomfører omstillingsløftet for små og mellomstore bedrifter, som et verktøy for NCE iKuben.

Hva betyr dette for din bedrift? Les mer om Omstillingsmotoren og hva det konkret kan innebære på prosjektets hjemmeside.

Klyngene som omstillingsmotor er et stort løft fra Innovasjon Norge som effektureres gjennom utvalgte klynger.
Vil du ha en oversikt over kontaktpersoner i klyngene, så finner du det her.

 

Del artikkelen: