ProtoMore DigiLAB finner formen

I samarbeid med NCE iKuben har vi den siste tiden utviklet og utstyrt en digital infrastuktur i ProtoMore DigiLAB. Her kan bedriftene utføre konkrete oppgaver innen digital design og prototyping, datafangst og utvikling av nye digitale forretningsmodeller basert på egen stordata.

Utvikling av en digital LAB er et kontinuerlig arbeid som tar form underveis. Teknologiutviklingen har stor fart, det viser forskjellen på den 3D printeren vi kjøpte inn for tre år siden og den nye. Utforming og inkjøp til rommet har vært behovsstyrt av bedriftene, og de utfordringene de møter. Av investeringene er altså en ny-generasjon 3D-printer, der flere bedrifter allerede har fått printet ut deler, modeller og prototyper. I tillegg har vi satt inn en datapark med nok kapasitet til at bedrftene kan analysere sine stordata og systematisere disse.

Modeller kan visualiseres i VR, slik at løsningen kan snus og vendes på, plasseres og endres. Bedrifter som jobber med å lage løsninger for VR, kan teste ut sammen med utviklere i DigiLABen. Slik har vi skapt en arena for digitalt samspill, datasøk, analyse og digital prototyping på ett sted. ProtoMore DigiLAB gjør det mulig for små bedrifter så vel som store å ha tilgang til utstyret og fasilitetene som trengs i digitaliseringsprosessene i egen virksomhet.

 

Del artikkelen: