Turbulens og usikkerhet er den nye normalen

Logostikkgruppa i iKuben inviterte Omera Khan, professor i Supply Chain Management ved universitetet i London, til å forelese og lede workshop ProtoMore InnovasjonsLAB. Vi forstår svært godt at Khan er etterspurt innen sitt felt, da hun har evnen til å presentere komplekse fag på en enkel og tankevekkende måte, samtidig som åpner for refleksjon og nye perspektiver

Spesielt er Khan lidenskapelig engasjert i strategisk Supply Chain Management, Resilience og Risk Management. Hvordan disruptive teknologier og andre store endringsdrivere vil endre bedriftene og verdikjedene. Ved å ha en aktiv strategi kan bedriftene finne mulighetene i de nye teknologiene og endringene. Det er like greit å lære seg å like det først som sist. Turbulens og usikkerhet er den nye normalen.

Balansen mellom LEAN og flekisbilitet

Det har over de siste 40 årene vært en gradvis utvikling i faget Supply Chain management. De siste tiårene har det vært stor fokus på LEAN produksjon, som har strammet opp strukturene og økt fortjenesten. Man reduserer sløsing og produserer mer med mindre innsats, i en slank produksjon.

Men kan man bli for slank? I en tid der digitaliseringen går så raskt, og endringsdriverne i verden er så sterke og usikre? Det er ikke tvil om at produksjonene må være slanke og effektive, og mange har fortsatt mye å gå på her. Men i dag er også fleksibilitet og evnen til å endre seg like viktige. Da kan vi ikke alltid måle på de sammen KPI’ene. Risk management innebærer altså at man må se på balansen mellom hvor LEAN og hvor fleksibel bedriften skal være. Hvilken del av bedriften skal være LEAN fokusert, og hva skal måles på andre parametere.

Workshop om endring og muligheter

Hva vil være de store endringsdriverne i tiden som kommer? Hvordan kan bedriftene ruste organisasjonene til å tåle dette? Hva er de største hindringene for at bedriftene skal klare å endre seg? Ingen tvil om at dette er et tema som engasjerer iKuben-medlemmene. Det ble en workshop med gode diskusjoner, en passe dose friksjon mellom ulike teorier på tvers av fagfelt, mye god og ny innsikt.

En hovedkonklusjon i mange av gruppene ble at en av de største hindringene er folk, og vår endringsvegring. Endringsvegring bunner ofte i manglende kunnskap. Vi må ruste bedriftene gjennom å heve kompetansen i hele organisasjonen slik at alle i bedriften i større grad ser mulighetene i teknologiene og endringene i stedet for å instinktivt frykte dem.

Omera kommer til iKubens halvårskonferanse i april

For de som mistet denne muligheten til å la seg inspirere av Khan, kommer det en ny mulighet. Hun er allerede booket inn til iKubens halvårskonferanse 3-4 april. I mellomtiden kan man finne professor Omera Khan på hennes sider HER

Embrace the change!

 

Foto: Anja Bergersen

Del artikkelen: