Workshop med AXTech, Eelume, DeepOcean og Equinor- Hva kan komme ut av det?

Hva skjer når man parer et mobilt modulhåndteringsytem og en undervanns slangerobot? InnovasjonsLABen er designet for å få frem kreativiteten og jobbe sammen i nye og tverrfaglige grupper. ProtoMore-metoden har kunde og behov i hovedfokus, bygger delingskultur og oppfordrer til å bygge videre på hverandres ideer. Forholdene for suksess skulle ligge til rette.

Equinor inviterer til workshop i ProtoMore

Equinor ønsker å finne synergiene mellom mobile løftesystem som kan monteres på båter og ny undervanns-robotteknologi, og inviterer derfor til workshop. Mange ser nok for seg oljeplattformer når man tenker på Norges offshorevirksomhet. Realiteten er at mange, og en økende andel, er undervannsinstallasjoner som kun kan nås fra båter på overflaten.  I stedet for å ha fastmonterte løftesystemer på skip, ønsker Equinor større fleksibilitet ved at løfteutstyr monteres når det trengs i ulike operasjoner.

 

LMHS (LIGHT MODULE HANDLING SYSTEM)

AXTech har utviklet Lisjkaren, et modulhåndteringsytem som raskt kan monters på et hvilken som helst skip på kort tid. Den er presis og utrolig sterk for størrelsen, og den kan styres fra et kontrollrom på land. På den måten reduseres behovet for dekksmannskap, øker sikkerheten, kan være utrolig fleksibel, raskt på plass og montert på et par dager. Les mer om teknologien og utstyret HER.

Modulhåndtering fra skip for subsea operasjoner skjer i dag med støtte fra ubemannede undervannsfarkoster (ROV). Det innebærer at det må rekvireres fartøy med ROV, noe som både øker kostnaden og begrenser hvilke fartøy LMHSen kan brukes på.

 

EELUME SUBSEA INTERVENTION

Eelume er en slangerobot for undervannsoperasjoner. Dette er roboter som er tenkt å være stasjonert på bunnen på subsea-installasjoner for å være tilstedeværende «vaktmestere» som kan overvåke og utføre oppgaver og vedlikehold styrt fra land. En slangerobot kan komme til på trange steder der en større ROV vil ha utfordringer med å komme til, og den har gripeklo, kamera og det den ellers trenger i begge ender. I dag er robotarmer festet til de ubemannede undervannsfartøyene. Man kan si at med slangeroboten Eelume vil robotarmene bli frikoblet fra robotkroppen, og kan operere på egen hånd styrt fra land, med docking på subsea installasjonen. Les mer om den spennende teknologien HER

Hver for seg er både AXTech sin LMHS og Eelume slangerobot geniale systemer innenfor sine områder, og har mange fortrinn fremfor sine konkurenter. Kan de bli enda mer geniale sammen? Med en slangerobot integrert kan LMHS gjøre subsea-operasjoner fra svært enkle fartøy uten ROV ombord. Svaret kan derfor fort bli JA – bedre økonomi, bedre effektivitet, større fleksibilitet og bedre bærekraft.

Gjennom workshop i InnovasjonsLABen har de nå lagt grunnlag for videre samarbeid, vi er spente på hvor reisen går videre.

Del artikkelen: