EFFEE AS

Det er gledelig å kunne presentere en nyvinning innenfor den tradisjonsrike støperiindustrien. Prosjektet til EFFEE er ikke bare spennende fordi det kan skape ny industri i Møre og Romsdal, men det har også en miljøeffekt som virkelig monner.

Hva er det nye?

I motsetning til vann, som eser ut når det blir til is, krymper metaller når de størkner. Støperiene kompenserer for dette ved å tilføre ekstra metallsmelte fra «matere». En mater er et metallreservoar plassert i støpeformen. Når støpestykket krymper under størkning, kommer ekstra smelte flytende fra materen. Men også materen størkner. Skal den klare å utligne krympingen i støpestykket, må den ikke størkne før støpestykket. I dag løses dette ved å gjøre materne store, da store gjenstander størkner saktere enn små. I enkelte  tilfeller blir materen like stor som selve støpestykket. Teknologien til EFFEE sørger for at metallet i materen holdes varmt, og dermed flytende.

Testesultatene viser at man kan oppnå reduksjon av materstørrelse med over 90%, strømbesparelse på 35%!!!, økning i produksjonskapasitet på 50% og mye mindre omsmelting av skrapmateriale.

Kom til Molde som trainee gjennom TIM ordningen

Det var gjennom TIM ordningen (trainnee i Molderegionen) som organiseres gjennom Molde Næringsforum at den nyutdannede ingeniøren Eirik Belland kom til Molde. Han var i TIM perioden også trainee hos Oshaug Metall, og fikk nyss om idéen på tampen av trainee-oppholdet. Etter noen år i leverandørkjeden til oljebransjen gav muligheten seg for å jobbe videre med prosjektet. Eirik tok kontakt med Oshaug og undersøkte om de var interesserte i å være med på satsingen. Sammen kjørte de en rekke workshops i ProtoMore innovasjonsLAB og fant veien videre sammen. De arbeidet med både produktet, den tekniske løsningen og forretningsmodellen. EFFEE har utviklet en prototyp som til nå blitt testet for stål- og kobberlegeringer i ulike støperi

Nye industriarbeidsplasser lokalt, miljøeffekt globalt

Nyvinningen skal ikke bare komme til nytte i Oshaug, men har et potensiale i den globale støperiindustrien. Det var derfor naturlig å skille ut det nye prosjektet i en knoppskyting, som er uavhengig av støperiet i Molde. Knoppskytingen har blitt til EFFEE AS som er et firma som eies av gründeren Eirik Belland og Oshaug Metall sammen. Produktet skal selges og eksporteres til støperi globalt.

«Det er dette som gjør det så spennende og engasjerende» sier Belland. «Vi får være med å utvikle noe som kan bli en ny industri i regionen her, og skape nye arbeidsplasser. Det er drivkraft i å tro at dette kan gi inntekt for flere. At vi kan bidra til at energiforbruk og klimautslipp kan reduseres, er også motiverende».

Den økonomiske effekten for støperiene er åpenbar, med så stor reduksjon i energiforbruk og økning i produktivitet. For Oshaug Metall sin del er økningen i produksjonskapasitet utløsende for at de kan støpe større komponenter og dermed komme seg inn i nye marked. Med den nye teknologien kan de også støpe flere komponenter med samme mengde smelte.

Dette blir utrolig spennende å følge videre! Vi i ProtoMore er glade for å få være med på reisen, og er stolte av at EFFEE AS er inkubatorbedrift her hos oss.

Del artikkelen:

Demokratitanken

Hvordan formidle informasjon om samfunnsstyringen, politikk, demokratiske prinsipper og forvaltningstradisjon til travle mennesker som har mer enn nok å lese? Å drive folkevalgtopplæring er et viktig tiltak i lokaldemokratiet, men ... Les mer »

Experio AS gir deg en reiseopplevelse med innhold

Det er noe helt annet å oppleve en by eller en reise hvis du har lokale guider med deg, som forteller deg historien bak det du ser. Hvorfor ble det ... Les mer »

Create View AS – ser det usynlige

Er det mulig å se om fisken i oppdrettsmerder er frisk og av god kvalitet? CreateView er en bedrift som utvikler teknologi for en bærekraftig havbruksnæring med fokus på fiskevelferd ... Les mer »

Adventor CRM ®

Adventor CRM ® er resultatet av mange år med frustrasjon over eksisterende løsninger. CRM markedet har blitt komplekst og for mange små og mellomstore bedrifter blir det for omfattende og ... Les mer »

Ny Sti – naturen for flere

En enkel og bærekraftig måte å ta vare på stier og turområder der mange ferdes. Bedre tilrettelegging for flere grupper som ønsker å ta naturen i bruk, som gir flere ... Les mer »

Kvalitetsgrønt der folk bor

Bygartner1 skal tilby bærekraftig kvalitetsmat av grønne vekster til mennesker i byen, produsert av mennesker i byen. Ved bruk av ny teknologi, effektive produksjonssystemer og eget kompakt dyrkingskonsept, levers høy kvalitet, ... Les mer »

ORIVO – sannheten om råstoffet

Hvor kom egentlig den fisken fra? Hvor bra er egentlig den Omega3’en? Og inneholder dette produktet egentlig det boksen sier at den gjør? Orivo kan gi deg svaret på det. ... Les mer »

Molde Engenering AS

Med økt kunnskap får man maksimalt ut av løftekapasiteten og senker vedlikeholdskostnadene. Kunnskap er langt mer verdt når man systematiserer den og utnytter potensialet i hver enkelt bedrift. Derfor har ... Les mer »