Create View AS – ser det usynlige

Er det mulig å se om fisken i oppdrettsmerder er frisk og av god kvalitet? CreateView er en bedrift som utvikler teknologi for en bærekraftig havbruksnæring med fokus på fiskevelferd og miljø.

Bak bedriften står gründer Even Bringsdal. Even har bakgrunn fra produktutvikling innen havbruk, og er utdannet innen bildebehandling og mønstergjenkjenning.

Er en femdobbling mulig?

Havbruksnæringen står fremfor en nødvendig teknologisk utvikling, dersom de skal kunne møte kravene om større bærekraft i produksjonen. Målsettingen fra regjeringen er en femdobling av produksjon av fisk i havet, men da forutsatt at både problematikk knyttet til lus, sykdom og rømming løses.

Næringen er både riktig og viktig, og med å ta i bruk nye metoder og teknologi, vil havbruksnæringen også i fremtiden være en del av en bærekraftig matproduksjon, sier Even Bringsdal.

Teknologier i samspill

Teknologien som CreateView har utviklet er en kombinasjon av sensorikk, elektronikk og kamerateknologi. Dette gir data av svært høy kvalitet, som lagres automatisk og gir enkel rapportering og muligheter for deling og analyse.

Basert på måledata kan man på et gunstig tidspunkt iverksette tiltak mot sykdom og lus, og justere fôr eller driftsrutiner for å oppnå god vekst og økt lønnsomhet.

Løsningen gir minimalt med manuell håndtering av fisken, og kan likevel registrere optisk farge, skader, lus mm. Dette gjør at sykdomstegn kan oppdages i veldig tidlig fase og håndteres på minst mulig skadelig nivå.

En vinn – vinn – vinn løsning

CreateView sin løsning er gunstig for effektivitet, fiskehelse og miljøhensyn i havbruksnæringen. Måledata gir et godt grunnlag for effektiv planlegging og drift av anlegg, og analyseverktøyet gir kunnskap om optimale forings- sorterings- og avlsstrategier.

Bra for Havbruksnæringen, bra for fisken, bra for miljøet. CreateView bidrar til en bærekraftig økning av matproduksjon i havet. ProtoMore er stolte av å kunne vise til at de er en av våre inkubatorbedrifter.

Les mer om CreateView AS på www.createview.no

 

 

 

Inkubatorbedrifter

Del artikkelen: