Demokratitanken

Hvordan formidle informasjon om samfunnsstyringen, politikk, demokratiske prinsipper og forvaltningstradisjon til travle mennesker som har mer enn nok å lese? Å drive folkevalgtopplæring er et viktig tiltak i lokaldemokratiet, men en krevende og kostbar prosess i hver enkelt kommune.

Etter mange år i det offentlige som rådmann, leder, folkevalgt og tillitsvalgt satser Ann-Heidi Paulsen Orvik som gründer og utvikler av Demokratitanken. Kort fortalt interaktiv kursing for folkevagte som er tilpasset de verv og ansvar som hver enkelt er valgt til, tilgjengelig når de har tid, på en engasjerende måte.

Faglig integritet og nøytralitet

Innholdet utvikles sammen med høyskoler med samfunnsfaglig, -planleggings-, ledelses- og forvaltningsrettslig kompetanse. I et bredt sammensatt innovasjonsforum møtes representanter for kommuner, politiske partier, fagbevegelse og akademia for å utvikle kurset. Tjenester i portalen Demokratitanken er partipolitisk nøytral, respektfull til ulike syn og basert på faglig anerkjent teori som formidles i et dagligdags språk tilgjengelig for alle.

Respekt for folks tid og roller

Målet er at den undervisningen som gis, når inn til hver enkelt folkevalgt på en måte de opplever relevant for sitt arbeid. Som folkevalgt skal du oppleve større trygghet til eget ansvar, som gir mot til å ta tøffe valg og kapasitet til å stå i utfordringer over tid. Digital distribusjon og deltakelse på kursene er tidsbesparende og kostnadsbesparende for den enkelte og kommunene. Dette gir og mulighet til å gjøre opplæringen tilpasset individuelle behov, med målrettet og relevant kompetanse til hver enkelt for mindre kostnad. Det er i dag stor variasjon fra kommune til kommune hvor mye og hva som gis av folkevalgtopplæring.

«Det er viktig for meg at plattformen bak Demokratitanken utvikles her i regionen», sier Ann-Heidi. Plattformen skal videreutvikles innen flere bruksområder enn politisk virksomhet, og markedsundersøkelser viser at potensialet er stort. Utviklingen av testversjon blir et samarbeid med programmerere og annen kompetanse i Molde. Ann-Heidi er tydelig på at en del av motivasjonen er lokalt samarbeid og å skape arbeidsplasser i eget selskap. «Det er så mye flinke folk på ulike fagområder her. Jeg tror at når folk med ulike kompetanse og erfaring jobber sammen, så blir det mer og bedre for alle.»

Spørsmål jeg ikke har blitt stilt før

Hvordan opplever du å være en del av ProtoMore-gjengen? «Her treffer jeg mange ulike gründere som kommer fra helt andre miljøer enn det jeg er vant til, og de stiller derfor helt uvante spørsmål som er veldig nyttig for meg. Jeg får innspill fra andre som ser ting med andre øyne, og det er lærerikt. Det å starte som gründer etter så mange år som ansatt i ulike offentlige roller er en overgang, og krever modning. Her i ProtoMore kan jeg søke råd underveis når behov dukker opp, og bli med på kurs og samlinger som gir meg masse påfyll. Den veien jeg har gått gjennom akseleratorprogrammet, har gitt meg mye ny kunnskap. Nå har jeg meldt med på Næringsteft, og er spent på den reisen. Allerede nå føler jeg at jeg har hatt stort utbytte av å være med. Et godt eksempel på at reisen er en del av målet.»

Det blir spennende å følge Demokratitanken videre, et prosjekt som kan vise seg å ha påvirkning for videreutviklingen av lokaldemokratiet. Det å få frem riktig og viktig kunnskap til de som tar beslutninger er i våre dager et tema som går igjen i media. Vi heier derfor på Ann-Heidi av mange grunner.

Inkubatorbedrifter

Del artikkelen: