Kvalitetsgrønt der folk bor

Bygartner1 skal tilby bærekraftig kvalitetsmat av grønne vekster til mennesker i byen, produsert av mennesker i byen. Ved bruk av ny teknologi, effektive produksjonssystemer og eget kompakt dyrkingskonsept, levers høy kvalitet, til konkurransekraftig pris. Konseptet er også et bærekraftig dyrkingsalternativ for nye smarte samfunn. Første kundegruppe er restauranter/hoteller og dagligvare. Selskapet jobber med å få etablert en fullskala pilotanlegg i Molde i 2017 med planer om å videreutvikle konseptet for skalering til flere byer i Norge og på sikt utlandet gjennom avdelinger eller franchise.

Gründeren av Urban Gartneren AS, som står bak merkevaren Bygartner1, er Tugushan Alp. Han har gjennom mange år jobbet innen hotell og restaurant, i tillegg er han lidenskapelig opptatt av grønne vekster og dyrkinge til privat bruk. Det må være Kvalitet og grundige prosesser i alle ledd fra frøkvalitet og opprinnelse, lystimer, vanning osv.

Med denne sterke interessen var det en frustrasjon når han ikke fikk gode nok råvarer året rundt til eget kjøkken eller til restaurantene han jobbet i. Han er hobbygartner, og startet selvfølgelig utendørs, men den norske sommeren bød på utfordringer. Stor variasjon på årstidene, for mange timer sollys på sommeren, for få om vinteren og ustabile værforhold. For de mest delikate grønne vekstene, mikrogrønt og bladsalater, ble løsningen å bygge sitt eget kontrollerte ideelle vekstmiljø i kjelleren. Han fikk Mattilsynets godkjenning på anlegget, og kunne dermed også levere til andre.

Det som begynte som en frustrasjon, har vokst seg inn til en gründerbedrift.
Er behovet og ønsket stort nok, så finner man en løsning, sier Tugushan.

Nå bygges et større pilotanlegg i Molde, potensialet er Norge og Norden. Det kan dyrkes store mengder grønt på små områder, og vekstforholdene er ideelle uten bruk av jord. Man kan i prinsippet dyrke hvor som helst, uavhengig av vær og lysforhold. Ikke minst kan man høste avling hele året. Kortreist blir altså til ureist, og man kan dyrke maten der folk bor.

Inkubatorbedrifter

Del artikkelen: