Molde Engenering AS

Med økt kunnskap får man maksimalt ut av løftekapasiteten og senker vedlikeholdskostnadene.

Kunnskap er langt mer verdt når man systematiserer den og utnytter potensialet i hver enkelt bedrift. Derfor har Molde Engineering utviklet et system som kan analysere og systematisere data om belastningshistorikk og løftekapasiteten for hver enkelt kran. Slik kan man forutse vedlikehold og kostnader, og utnytte kapasiteten på en langt mer effektiv måte.

Det er flere gevinster i å gå fra et periodevedlikeholdsystem og over til et belastningsberegnet system, der man utfører service og vedlikehold når det faktisk er nødvendig, sier Frank Varpen som er daglig leder i Molde Engeneering.

Økt effektivitet, bedre utnyttelse, mindre nedetid

Belastningsstyrt vedlikehold tar utgangspunkt i registrerte data for hvor mye kranen er brukt og hvordan den er belastet. Belastning og bevegelsesmønster kartlegges for aktuelle komponenter på kranen i tillegg til komponentenes tilstand. Basert på denne kunnskapen utarbeides det et nøyaktig vedlikeholdsprogram for kranen. Man unngår unødvendig vedlikehold og sikrer at vedlikeholdet utføres til riktig tid og på de riktige komponentene.

Nedetid er dyrt, det vet alle som har ventet imens arbeidsstokken ikke har annet å gjøre enn å drikke kaffe og drøye tida. Nå som offshorebransjen har strengere kostnadskontroll, og underleverandører presses på timene, er dette enda viktigere enn før.

Miljøfaktorer

Sikkerhet og miljø er viktige måleparametere i industrien.  Øker man kunnskapen, kan man ta kvalifiserte beslutninger og øke sikkerheten.

Komponentene i kranen blir bedre utnyttet. Mindre forbruk av komponenter gir utslag i redusert behov for transport av komponenter, utstyr og vedlikeholdspersonell. Komponentene i en kran er i hovedsak deler som har svært ressurskrevende produksjon.

Det er viktig for oss at vi vet vi kan bidra til økt fokus på bærekraft i vår bransje. Både i miljøhenseende, og mer bærekraftig business med tryggere inntjening for både for kontraktseiere og underleverandører, understreker Frank

Flere ben å stå på

For offshorebransjen er det kran og løftekapasitet som står i fokus, men Molde Engineering arbeider også med styrkeberegning, stabilitetsberegning og designverifisering for sertifisering av både byggnininger og båter.

Du kan lese mer om Molde Engineering på deres nettside http://moldeengineering.com/

 

 

Inkubatorbedrifter

Del artikkelen: