ORIVO – sannheten om råstoffet

Hvor kom egentlig den fisken fra? Hvor bra er egentlig den Omega3’en? Og inneholder dette produktet egentlig det boksen sier at den gjør? Orivo kan gi deg svaret på det.

I 2011 fikk selskapet GC Rieber Oil AS mye negativ omtale i pressen etter å ha kjøpt fiskeolje fra Vest-Sahara (boikottet av norske myndigheter grunnet menneskerettslige hensyn) som de trodde kom fra Marokko. GC Rieber fikk i etterkant av denne hendelsen kjennskap til at NTNU hadde utviklet en metode for å verifisere innholdet i marin olje, og kontaktet labselskapet Kystlab Prebio AS for å diskutere muligheter denne metoden kunne gi. Dette ble starten på et prosjekt mellom Kystlab og GC Rieber. Svein Erik Haugmo, da daglig leder for Kystlab, innså at potensiale i prosjektet ikke kunne kan tas ut i Kystlab, derfor blir selskapet OmegaVeritas AS  etablert med Svein Erik og Kystlab som daglig leder og hovedeier. I 2014 kom Erik Fuglseth inn i selskapet som CTO med spisskompetanse innen teknologiområdet selskapet satset på. Sammen utgjør Svein Erik og Erik i dag ORIVO AS; et selskap med formål om å tilby laboratorieanalyser og tjenester for å verifisere Omega3-produkters kvalitet og opprinnelse.

Bedriften har utviklet en tjeneste for opprinnelsestesting av Omega3. Dette baserer seg på en labtest, av fiskeolje eller fiskemel, som kan identifisere hvilken art og opprinnelse (havområde) oljen/melet er basert på. Ved hjelp av en algoritme sammenlignes labtesten med en art/opprinnelse-database bygget opp av ORIVO. Basert på denne teknologien/metodikken har selskapet i dag to hovedprodukter/tjenester:

  1. Sertifisering av bulkprodukter hos leverandør/raffineri à leveres som et abonnement priset per tonn
  2. Sertifisering av sluttprodukt til forbruker à priser i hovedsak per solgte enhet

 

ORIVO AS har gjennom oppstart og inkubatorperiode hos oss i ProtoMore også vært knyttet til flere kompetansemiljøer. Bedriften har hatt inkubasjon og tilhold i Molde, men har også vært knyttet opp mot den marine kompetansen som i stor grad sitter i Ålesund. I følge bedriften selv har dette vært nyttig på mage måter.

«Ved å være tilknyttet to inkubatormiljø, har vi tilgang til verdifull og komplementær kompetanse: ProtoMores finansieringsbistand og forretningsutvikling, samt ÅKPs marine kompetanse. Begge arrangerer flere nyttige nettverksmøter gjennom året. I tillegg gir den geografiske nærheten til ProtoMore oss daglig inspirasjon og nyttig input fra de andre inkubatorbedriftene.» Sier CEO Svein Erik Haugmo

ORIVO AS er altså et godt eksempel på en bedrift som i dag har lyse utsikter både i det norske og det internasjonale markedet, og selvsagt er det gründernes egen kompetanse som er hovedgrunnen til dette. Men vi velger å tro gründerne på at den komplementære kompetansen som ProtoMore StartUP og ÅKP Nyskaping har bidratt med i perioden har vært et godt bidrag på veien til suksess.

Les mer om Orivo på www.orivo.no

Inkubatorbedrifter

Del artikkelen: