Astrid Kirkaune

Prosjektassistent

Tel: +47 450 00 289
Epost:

Astrid har en fersk mastergrad i entreprenørskap, innovasjon og samfunn fra NTNU i Trondheim, med fokus på hvordan utvikling, innovasjon og omstilling henger sammen, både på samfunns- og bedriftsnivå. Fra før har hun en bachelorgrad i administrasjon og ledelse fra Høgskolen i Oslo.

Gjennom masteroppgaven, som omhandlet gründerskap og innflytting i Molderegionen, har Astrid allerede opparbeidet seg god kjennskap til gründermiljøet og hvordan virkemiddelapparatet i regionen fungerer.

Erfaring

2014 - 2017 Bachelor i administrasjon og ledelse, Høgskolen i Oslo og Akershus
2018 - 2019 Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn, NTNU Trondheim