Gabriele Hofinger Jünge

FOUI-leder iKuben

Tel: 46448183
Epost:

Gabriele er iKubens FOUI-leder og jobber for at klyngens deltakere kan identifisere og utvikle felles gode prosjekter som underbygger og videreutvikler NCE iKubens målsetninger om rask og smart omstilling. Gabriele har jobbet sju år som forsker innen operasjonsledelse og skal bidra til at enda flere av klynges deltakere skal lykkes med forskning, utvikling og innovasjon.

Erfaring

2020 - dd FOUI-leder, iKuben Molde
2018 - dd Daglig leder Lean Forum Nordvest
2015 - 2020 PhD kandidat ved Institutt for Maskinteknikk og Produksjon, NTNU Trondheim
2012 - 2020 Forskningsleder for logistikk, Møreforsking Molde
2008 - 2012 Leder for inngående logistikk, Biomar Trondheim