Hilde Aspås

Leder iKuben

Tel: +47 977 15 135
Epost:

Hilde jobber med tiltak som styrker samarbeidet og kompetanse-utviklingen blant klyngebedriftene.

Hun er organisatoren og pådriveren for arbeidet i klyngen, og samarbeider tett med bedriftene, akademia og virkemiddelapparatet.

Hilde tilrettelegger møteplasser for læring, erfaringsutveksling og prosjektsamarbeid mellom bedrifter, FoU- og andre kompetansemiljø. Samarbeidet mellom iKuben og ProtoMore Kunnskapspark har resultert i flere tilbud til næringslivet, bl.a. ProtoMore innovasjonslab og etterutdanningsprogrammet innen innovasjon og industrielt internett i regi av Høgskolen i Molde. Har du spørsmål om iKuben så ta kontakt med Hilde.

Erfaring

2012 - Daglig leder i iKuben
2008-2011 Daglig leder i Geovest Haugland (nå Norconsult)
2002-2008 Konsulent hos Asplan Viak, Molde
1989-2002 Konsulent hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga