Ragna Brenne Bjerkeset

Prosessleder

Tel: +47 952 52 352
Epost:

Ragna fasiliterer workshops og innovasjonsprosesser i ProtoMore InnovasjonsLAB, og rådgir bedriftene og organisasjonene som bruker ProtoMore-metoden i sin omstillingsprosess og innovasjon.

Hun bidrar med videreutvikling av InnovasjonsLABen med bred erfaring og faglig innsikt i innovasjonsprosesser. Hun har Design Thinking og innovasjonsmetodikk gjennom Høyskolestudium  og praktisk jobberfaring både i rollen som seniorrådgiver og som leder for innovasjonsprosjekt i TINE.

Hun har også faglig bakgrunn i og erfaring fra å jobbe i coachende lederstil som gir henne ballast i formidlingen og rådgivningen. Forståelse for og kunnskap om ulik metodikk gir trygghet og spenn i hvordan oppgaven med å bringe mennesker og situasjoner fra ett sted til neste skal løses.

Erfaring

2016-2018 Ass. regional- og næringssjef Møre og Romsdal fylkeskommune
2012-2016 Seniorrådgiver TIBE PR og Daglig leder TIBE Samfunn
2005-2012 Markedssjef TINE Rådgiving + 20% stilling som ICF sertifisert coach . Leder for innovasjonsprosjektet TINE Suksesspartner
2003-2005 TINE SA, Distriktssjef Rådgiving og Medlem
2000-2003 Triangel AS, bedriftsrådgiver
1995-2000 TINE Midt-Norge, Leder Produsentavregning
1992-1995 Nordmøre og Romsdal Meieri, distriktssjef
1987-1992 PRIOR, organisasjonskonsulent