Innovasjon ved Design Thinking

Vi er inne i en tid der innovasjon og omstilling er viktigere enn noen gang. NCE iKuben er nasjonalt kompetansesenter for innovasjon og omstilling, og gjennom vår InnovasjonsLAB tilbyr vi nå vårt program i Design Thinking også til andre klynger og deres deltagerbedrifter.

Med Design Thinking som verktøy skapes løsninger basert på kundeinnsikt og legger til rette for mer radikal innovasjon. Gjennom kreativitet, tverrfaglig innovasjon og et sterkt menneskefokus utfordrer metoden tankesett og etablerte sannheter. Gjennom dette programmet lærer du om de ulike stegene i innovasjonsmetoden og trene på å bruke metodikken på egne konkrete case.

Design Thinking er en innovasjonsmetodikk som i korte trekk går ut på å fokusere på og forstå kunden sine behov, generere mange idéer, teste og forkaste disse idéene tidlig gjennom enkel prototyping, for å komme raskere og billigere til et kommersielt produkt eller tjeneste. Innovasjonsmetodikken er fundamentert på å utvikle bærekraftige løsninger og forretningsmodeller basert på digital innsikt.

Hvert enkelt program tilpasses klyngen og deltakerbedriftene. I tillegg får bedriftene mulighet til å jobbe med egne konkrete case. På denne måten får alle parter kompetanseutvikling, og bedriftene får testet ut nye idéer. Vi har lang erfaring med å jobbe med andre klynger og deres bedrifter, der vi sammen har utviklet programmer for kompetanseheving og idéutvikling.

LÆRING:

  • Hvordan forstå kunden og trekke frem kundens reelle behov gjennom å stille de riktige spørsmålene, observere og hente innsikt på nye måter
  • Hvordan skape mening av den informasjonen som er samlet inn gjennom verktøy som Personas, Point of View og aktørkart
  • Hvordan prioritere de viktigste behovene og jobbe med å løse dem ved kreativ idegenerering. Lær å bruke verktøy for å skape et stort tilfang av muligheter – kvantitet foran kvalitet!
  • Rask prototyping i tidlig fase av ideutviklingen for å kunne teste, finne svar, gjøre feil tidlig uten at det koster for mye, justere og prøve nye løsninger
  • Forstå hva en forretningsmodell er og hva man må vurdere ved valg av modell
  • Hvordan muliggjørende teknologier kan gi større verdi til løsningen i nye markeder, eller effektivisere prosessene mot eksisterende marked
  • Hvordan skape nye verdier ved å tenke bærekraft og lære om ulike forretningsmodeller som bidrar til en bærekraftig business
  • Hva digitale bærekraftige forretningsmodeller betyr for din virksomhet

 

I løpet av fire år har vi har gjennomført mer enn 400 innovasjonsprosesser med Design Thinking som metodikk. Du kan lese om noen av disse prosessene her:

Fra prat til praksis – Industriell 3D-printing med Halaas og Mohn

Nofence får hjelp av tidligere Google-leder på veien mot internasjonal skalering

Maritech utvikler seg med tjenestedesign

GLAMOX – store muligheter med VR

Astero i fremtiden

Workshop med AXTech, Eelume, DeepOcean og Equinor- Hva kan komme ut av det?

Del artikkelen: